Skip to main content
Genel

Küresel Bağımsız Feminist Bir Kuruluşu Hayal Etmek: Engeller ve Fırsatlar Paralel Etkinlik

By Mart 16, 2022Ocak 17th, 2023No Comments

İngilizcesi için buraya tıklayınız.

Arka plan:

Pekin Eylem Platformu’nun 25. yılını da geride bıraktık ancak dünyanın hiçbir ülkesinde
Platformun ortaya koyduğu eyleme ve bunların sonucu olarak amaçlanan toplumsal cinsiyet
eşitliğine ulaşıldığını söylemek mümkün değil. Bu amacı destekler nitelikteki birçok
uluslararası belgeye rağmen de küresel, bölgesel, ulusal ve yerel[1] düzeylerde kadın ve kız
çocuklarının güçlenmesinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmanın çok uzağındayız. Türkiye
Pekin+25 Kadın Platformu; özellikle küresel güneydeki kadınlar, kız çocukları ve LGBTİ+ların
yaşadıkları hak ihlallerini ele almada yetersiz kalan, hükümetlerin hakim olduğu çok taraflı
karar alma mekanizmasındaki hesap verebilirliğinin eksikliğini vurgulamak için 2019’da bir
araya geldi.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden tek adam kararı ile çıkması, dünyanın çeşitli yerlerinde
otoriter, kadın düşmanı ve LGBTİ+ karşıtı ideolojilerin devlet politikası haline geldiği
günümüzde haklarımızın hükümetlerin eline bırakılamayacağını gösterdi. Çok taraflı
kurumların hiyerarşik yapısı, bu alanların profesyonelleşmesi, buralara erişimde dil, vize ve
seyahat engelleri ve bu süreçlere katılımda sivil toplum alanının giderek daralması hesap
verebilirliği ve eşitliği tesis edici küresel standartların geliştirilmesini daha da zor hale
getiriyor. Bu zorluklar, KOVİD-19 salgını ile daha da pekişti. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili
gelişmeleri izleyen ve hesap verebilirliği sağlamak için dünyadaki tüm kadınlara ve kız
çocuklarının erişimine açık yeni bir bağımsız feminist kuruluşun imkanlarını ve zorluklarını
tartışırken; insan hakları karşıtı aktörlerin, hareketlerin ve hükümetlerin bu alanlara, haklara,
norm ve standartlara, saldırıları da düşünüldüğünde şimdiye kadar elde edilmiş
kazanımlarımızı nasıl koruyacağımıza dair tartışmaya da ihtiyacımız var.

Sizi, feminist mücadelemizi güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak karşıtı
saldırıları püskürtmek için yeni bir feminist hesap verilebilirlik ve dayanışma mekanizmasının
ihtimalini ve zorluklarını tartışmaya davet ediyoruz.

Toplantının Yöntemi:
Konuşmacılar en fazla 10 dakikalık konuşmalarında insan hakları ve hesap verilebilirliğe dair
güncel durumu ve “Bağımsız bir Feminist Kuruluş” fikrinin nasıl ortaya çıktığını aktaracaklar.
Konuşmaların ardından Şehnaz Kıymaz Bahçeci’nin kolaylaştırıcılığında Küresel Bağımsız
Feminist Bir Kuruluş fikri üzerine tartışacağız. Toplantıda Türkçe-İngilizce simultane
tercüme olacak.

Konuşmacılar:
Berfu Şeker – Kadının İnsan Hakları Derneği
Selma Acuner – Kadın Koalisyonu Türkiye

 • Böyle bir bağımsız bir kuruluşun yapısı nasıl olmalı?
  ○ Nasıl örgütlenmeli?
  ○ Yetki ve görevleri ne olmalıdır?
  ○ Bu kuruluş için nasıl kaynak yaratabiliriz?
 • Böyle bir kuruluşun var olmasını savunmak için neler yapılmalıdır?
  ○ Savunuculuğun yöntemleri neler olmalı, nasıl örgütlenmeli?
  ○ Savunuculuk için neler yapmalıyız?
  ○ Kimlerle nasıl işbirlikleri kurabiliriz?

[1] Örneğin BM Güvenlik Konseyi Kararları 1325, 1820 ve 2122, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (özellikle Amaç 5), Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi vb.