Skip to main content
Yayınlar

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), savunuculuk faaliyetleri ve eğitim programlarının yanı sıra, feminist bilginin üretilmesi ve paylaşılması stratejisine uygun olarak kadının insan haklarına ilişkin bilgileri her eğitim düzeyinden kadının anlayabileceği ve erişebileceği şekilde basılı ve dijital yayın ve materyaller aracılığıyla kullanıma sunar ve yaygınlaştırır.

KİH-YÇ; kitaplar, kitapçıklar, raporlar, videolar ve bültenler gibi çeşitli yayınlarıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve kadınların insan haklarının ihlal edilmesine karşı toplumsal bilincin yükseltilmesi için faaliyet gösterir. Ayrıca, yayınlarını bir bilgilendirme aracı olmakla beraber feminist politika üretme aracı olarak görür ve yayın faaliyetlerini bu doğrultuda yürütür. Bununla beraber, kadınların mücadele kazanımlarını ve başarılı yöntemlerini paylaşarak arttırmayı, bilgi ve deneyimlerini belgelemeyi özellikle önemser.

KİH’in, yıllardır kadınlar tarafından ulusal ve uluslararası düzeylerde, akademi, savunuculuk, eğitim ve örgütlenme gibi farklı alanlarda kaynak olarak kullanılan yayınlarına dijital olarak veya bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.