Skip to main content
RAPORLAR

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2021)

By raporlar

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2021, Türkçe, İngilizce)

Türkiye’nin 8. Dönem CEDAW Gölge Raporu’yla İlgili Konu ve Soru Listesi (2021, Türkçe, İngilizce)

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2021)- 2022 yılında güncellenmiş versiyonu (2021, Türkçe, İngilizce)

İstanbul, 2021

Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri Araştırma Raporu

By raporlar

Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri Araştırma Raporu (2021, Türkçe, İngilizce)

Kadınların beden, cinsellik, doğum ve kürtaj konusundaki deneyim, algı ve duygu dünyalarını ön plana çıkaran bu araştırmanın, Türkiye’de yasal ama erişilebilir olmayan kürtaj hakkını savunmak ve etkili feminist yöntemlerle mücadele ve savunuculuk stratejileri belirlemeye katkı sunmasını umuyoruz.

İstanbul, 2021

Türkiye 2. Gözden Geçirme Sivil Toplum Alternatif Raporu 

By raporlar

Türkiye 2. Gözden Geçirme Sivil Toplum Alternatif Raporu  (2019, Türkçeİngilizce)

Kadının İnsan Hakları Derneği Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği,Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Kadın Koalisyonu – Uluslararası Çalışma Grubu, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu, YERELİZ – Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
İstanbul, 2019

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Hükümlerini Yürürlüğe Koyan Yasal ve Diğer Tedbirler Hakkında Türkiye’nin İlk Raporuna İlişkin Sivil Toplum Örgütlerinin Gölge Raporu

By raporlar

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Hükümlerini Yürürlüğe Koyan Yasal ve Diğer Tedbirler Hakkında Türkiye’nin İlk Raporuna İlişkin Sivil Toplum Örgütlerinin Gölge Raporu (2017, Türkçeİngilizce)

Kadının İnsan Hakları Derneği Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Eşitlik İzleme Kadın Grubu, Engelli Kadın Derneği, Kaos GL Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
İstanbul, 2017

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2016)

By raporlar

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2016, Türkçe,İngilizce)

Gölge Rapor’un Türkçe çevirisi CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu tarafından hazırlanıp 2016’da basılmış olan CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu 7. Dönem Gölge Raporu ve Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi’nin Nihai Yorumları kitabından alınmıştır.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları olarak Cinsel ve Bedensel Haklar Toplantı Raporu

By raporlar

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları olarak Cinsel ve Bedensel Haklar Toplantı Raporu (2004, İngilizce)

Kadının İnsan Hakları Derneği Vakfı ve Mediterranean Academy of Diplomatic Studies tarafından düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları olarak Cinsel ve Bedensel Haklar Toplantısı 29 Mayıs-1 Haziran 2003 tarihleri arasında Malta’da gerçekleştirildi. Üç gün süren toplantıya Ürdün, Mısır, Lübnan, Filistin, Tunus, Fas, Cezayir, Türkiye, Pakistan, Malta ve A.B.D.’den 22 STK temsilcisi katıldı. Toplantı bölgede cinsel ve bedensel haklar konusunda bilgi ve deneyim alışverişi sağlamayı ve cinsel ve bedensel hakların hayata geçirilmesi çabalarının daha geniş bölgesel bir çerçevede tartışılmasını ve geliştirilmesini hedefliyordu. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da giderek güçlenen ve yaygınlaşan İnsan Hakları Olarak Cinsel ve Bedensel Haklar daynışma ağını daha da güçlendirerek bölgesel çabalara ivme kazandırmayı, ancak bunun yanında değişik ülke, toplum ve konuların kendine özgü özelliklerini de dikkate almayı amaçlıyordu. Toplantının temel amacı bölgedeki toplumların sosyal, dini, yasal ve politik ortak özelliklerinden ortaya çıkan organik bağlantıları saptamak ve/veya güçlendirmek ve cinsel ve bedensel hakların insan hakları olarak hayata geçirilebilmesi için stratejiler geliştirmekti.

Liz Erçevik Amado
İstanbul, 2004

İslamiyet ve Kadının Cinselliği: Türkiye′den Bir Araştırma Raporu

By raporlar

İslamiyet ve Kadının Cinselliği: Türkiye′den Bir Araştırma Raporu (2001, İngilizce)

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı tarafından Doğu Anadolu’da yapılan araştırma çalışmasında toplanan verileri temel alan bu makale, kadının cinselliğinin çerçevesini çizen başlık parası, çok eşlilik, zorla evlendirme, aile içi şiddet, üreme sağlığı, evlilik dışı ilişkilerin sonuçları, dini nikah/resmi nikah gibi temel faktörlerle ilgili yasaları ve uygulamaları incelemektedir.

Pınar İlkkaracan
Good Sex: Feminist Perspectives from the World’s Religions
Rutgers University Press
New Jersey, 2001

Aile İçi Şiddet Ve Cinsel Taciz Üzerine Bir Araştırma – Ankara

By raporlar

Aile İçi Şiddet Ve Cinsel Taciz Üzerine Bir Araştırma – Ankara (1999, İngilizce)

Karşı Şiddet, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı’nın kuruluşundan beri öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Dr. Leyla Gülçür tarafından, Ankara’da kadınların aile yaşamı ve aile içi şiddet konusunda yapılmış bir saha araştırmasına dayanan bu rapor, “Aileyi Koruma Yasası”nın çıkarılması ile sonuçlanan kampanya çerçevesindeki eylem-araştırma çalışmalardan biridir.

Leyla Gülçür
İstanbul, 1999

Almanya’daki Türkiyeli Kadın Göçmenlerin Deneyimleri: Aile Yaşamı ve Ev İçi Şiddet

By raporlar

Almanya’daki Türkiyeli Kadın Göçmenlerin Deneyimleri: Aile Yaşamı ve Ev İçi Şiddet (1996, İngilizce)

Bu araştırma, Berlin’de yaşayan göçmen Türk kadınlarının aile yaşamlarına, aile içi şiddet konusundaki deneyimlerine ve buna karşı geliştirdikleri stratejilere ilişkin ampirik bilgilere dayanmaktadır. Avrupa’da, Müslüman kadınların aileyle ilgili kararlar üzerinde çok az etkili olabildiklerine ve aile içinde Batılı kadınlardan daha fazla şiddet yaşadıklarına dair bir genel bir kanı vardır. Bu makale, sanılanın aksine Müslüman veya Doğulu toplumlardan kadınların aile içi karar mekanizmalarında söz sahibi olmak için kendilerine özgü stratejiler geliştirdiklerini ve göçmenliğin dezavantajlarına karşın, şiddete karşı, diğer kadınlar kadar direndiklerini savunmaktadır.

Pınar İlkkaracan
İstanbul, 1996. Yeniden basım 1999.