Skip to main content

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ (2030 GÜNDEMİ)

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), Birleşmiş Milletler (BM) Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (BKH) üzerine inşa edildi. BKH’ler BM tarafından “tarihin en başarılı yoksulluk karşıtı hamlesi” olarak tanımlanmasının yanında bütünsellikten uzak yapısı ve oluşturulma sürecindeki kısıtlı katılım sebebi ile eleştiriye maruz kalmıştı.

BKH’lerden daha detaylı, daha kapsamlı ve daha bütüncül 17 hedef ve 169 alt hedef içeren SKH’ler 25 Eylül 2015 tarihinde BM Genel Kurulu’nda Türkiye dahil tüm üye ülkeler tarafından kabul edildi. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı niteliğindeki hedefler kapsamında, Kadının İnsan Hakları Derneği’nin (KİH) savunuculuğu ve uluslararası kadın hareketi ile işbirliği sayesinde “toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi” başlı başına bir hedef olarak (Hedef 5) kabul edildi.

Küresel ve ulusal düzeyde SKH’ler konusunda gerçekleşen ilerlemeler her yıl BM’nin Üst Düzey Politik Forumu’nda (High-level Political Forum – HLPF) gözden geçirilmekte. SKH’lerin izlenmesi için HLPF’in yanı sıra bölgesel ve ulusal düzeyde gözden geçirme mekanizmaları da oluşturulmakta. Türkiye de, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bölgesel mekanizması kapsamında gözden geçirilmekte.

KİH olarak, SKH’ler kapsamında Türkiye’nin gönüllü gözden geçirme sürecinde gölge rapor hazırladık ve uluslararası savunuculuk çalışmaları gerçekleştirdik. Aynı zamanda SKH’lerin Türkiye’de kamuoyu ve sivil toplum örgütleri tarafından sahiplenilmesi için “Karşılaşmalar” konsepti altında topladığımız farkındalık çalışmaları ve devletin geniş paydaş katılımlı bir şekilde SKH’leri hayata geçirmesi için savunuculuk faaliyetleri yürütmekteyiz.

2019 yılında HLPF çin hazırladığımız Türkiye 2.  Gözden Geçirme Sivil Toplum Alternatif Raporu’nun Türkçe ve İngilizce versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2016 yılında HLPF için hazırladığımız Gölge Rapor’a buradan ulaşabilirsiniz .

Karşılaşmalar konsepti kapsamında hazırladığımız videoları izlemek için buraya tıklayın.

Karşılaşmalar konsepti kapsamında hazırladığımız, SKH’ler ve Hedef 5’le ilgili broşürümüzü buradan indirebilirsiniz.

Gönüllü Ülke Gözden Geçirmesi (Voluntary National Review – VNR) Sürecine İlişkin Tavsiyeler raporunun Türkçe çevirisini indirmek için buraya tıklayın.