Skip to main content
Savunuculuk

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH) kadının insan haklarının güvence altına alınması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yasaların ve uygulamaların iyileştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeylerde baskı grupları oluşturur ve eylem kampanyaları düzenler. Kadının insan haklarının hayata geçirilmesi için yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde verilen mücadeleler arasında köprüler kurmayı öncelik edinir. Bütüncül bir yaklaşıma sahip olan KİH, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının insan haklarının güvence altına alınması için politika geliştirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri yürütür.

Ulusal ve uluslararası düzeyde kadının insan haklarını koruyan ve ayrımcılık içermeyen bir yasal çerçevenin oluşturulması ve uygulanması için ulusal ve uluslararası karar mekanizmalarını etkileme çalışmaları yürütmek, çalışmalarımız arasında önemli bir yer tutmakta. Uluslararası sözleşmeler ve süreçlerde alınan kararlar ve atılan imzalar ile diğer ülkelerde elde edilmiş kazanımlar bu programın önemli dayanakları arasında yer alır. KİH, Türkiye’de hükümetlerin bu sözleşmeler bağlamındaki taahhütlerinin ulusal düzeyde takibini gerçekleştirir.

KİH, Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmalarına, süreçlerine ve uluslararası kadın hareketlerine, forumlarına aktif şekilde katılır. BM süreçlerine katılım hem yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerdeki toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan haklarına dair çabamızı ve taleplerimizi uluslararası düzeye taşımak hem de kadının ve insan haklarının geliştirilmesine uluslararası alanda katkı sağlamak açısından önem taşımakta.

KİH olarak, 1993 yılından beri kesintisiz sürdürdüğümüz aktivizm, savunuculuk ve dayanışma ağları oluşturma çabaları aracılığıyla Türkiye’de çeşitli yasal reformlara katkı sağladık. Müslüman toplumlarda ve Birleşmiş Milletler düzeyinde cinsel ve bedensel hakların geliştirilmesinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadının insan haklarının hayata geçirilmesi için küresel politikalarda yer almasında etkili olduk.