Skip to main content
Programlar

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH) olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının hayata geçmesi çerçevesinde sürdürülebilir bir değişim ve dönüşümü hedeflediğimiz bütüncül yaklaşımın uygulamasını, üç temel program alanı altında gerçekleştiriyoruz. Bilgi üretimi, eylem-araştırma, kapasite geliştirme, dayanışma ağları oluşturma ve savunuculuk konularını içinde barındırarak birbirini doğrudan besleyen ve birbirine bağlanan bu alanların her biriyle ilgili detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz: