Skip to main content
Biz Kimiz?

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), Türkiye’de ve uluslararası düzeyde kadının insan haklarını, eşitliği ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını savunan bağımsız bir kadın sivil toplum örgütüdür. 1993 yılında, Türkiye’de ve dünyada kadının insan haklarını geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Adı, aynı yıl Viyana’da yapılan Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda kadın haklarının insan hakları olarak tanımlanmasından esinlenilerek verilmiştir. KİH, hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde, kadınların demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması ve korunması sürecine özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak etkin ve yaygın katılımını desteklemektedir.

KİH, yıllar içinde sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda tüm dünyada tanınan bir kadın örgütü haline gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana kesintisiz sürdürdüğü aktivizm, savunuculuk ve dayanışma ağları oluşturma çabaları aracılığıyla Türkiye’de çeşitli yasal reformlara, hak bilincinin yaygınlaşmasına ve kadının insan haklarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmuş; Müslüman toplumlarda cinsel ve bedensel hakların ilerlemesi için çalışmış ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde kadının insan hakları savunuculuğu yapmıştır.


Hangi konular üzerinde çalışıyoruz?
  • Kadınların insan hakları konusunda yaşadıkları sorunları ve olası çözümleri araştırmak;
  • Ulusal ve uluslararası düzeylerdeki karar mekanizmalarını etkilemek;
  • Kadınların insan hakları konusunda ulusal ve uluslararası eğitim programları geliştirmek ve uygulamak;
  • Kadın girişimlerine yönelik, örgütlenmeyi ve cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkabilmeyi destekleyecek yayın ve araçlar hazırlamak;
  • Türkiye’de, bölgesel düzeyde (Ortadoğu/Kuzey Afrika ve Güney/Güneydoğu Asya) ve tüm dünyada demokrasi, kadın ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütleri arasında etkin dayanışma ağları kurulmasına katkıda bulunmak.

Çalışmalarımızdaki en belirgin özellikler neler?
  • Kadının insan haklarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak ve kadınları ilgilendiren çeşitli konular (kadına karşı şiddet, eğitim, ekonomik haklar, yasal haklar, cinsellik, doğurganlık hakları, kız çocuklarının hakları gibi) arasındaki bağlantıları dikkate alarak çalışmak;
  • Çalışmalarımızda eylem-araştırma, yayın, eğitim, karar alma ve politika belirleme düzeylerini etkileme, baskı grupları oluşturma ve lobicilik gibi çeşitli yöntemleri bir arada kullanmak;
  • Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmak.

Kadının İnsan Hakları Derneği, çalışmaları ve programlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal adalet alanlarındaki ilerlemelere yaptığı katkılar nedeniyle 1999 yılında Uluslararası Kadın Kalkınma Örgütü’nün (AWID) Öncü Çözümler Ödülü’nü almıştır. 2007 yılında, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerde yaşayan kadınları bir araya getirerek oluşturduğu koalisyon ile onları cinsel, bedensel ve doğurganlık hakları konusunda bilinçlendirmesi; yine başta Türkiye’de olmak üzere kadının insan haklarının yasalarca korunması ve böylece eşitliğin sağlanması için yasal reformların gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmaları nedeniyle Gruber Vakfı Uluslararası Kadın Hakları Ödülü’ne layık görülmüştür. Ayrıca, 2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler’in (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) özel STK danışmanlık statüsüne sahiptir.