Skip to main content

HAKLARIMIZ VAR! KİTAPÇIKLARI

KİH’in, yasaları herkes için erişilebilir kılma amacı çerçevesinde “Haklarımız Var!” başlığı altında bir kitapçık serisi bulunuyor. Herkes tarafından anlaşılabilir olma temel kaygısıyla hazırlanan dizideki kitapçıklarda yalın bir dil ve zengin görsel malzeme kullanılıyor. Haklarımız Var! kitapçıklarının doğrudan faydalanıcıları arasında, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na (KİHEP) katılan kadınlar da bulunuyor.

Dizinin ilk kitabı olan “Haklarımız Var!”, kadınların ulusal yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler kapsamındaki temel insan haklarıyla ilgili bilgilere, yaşamdan örnekler eşliğinde yer veriyor.

Serinin ikinci kitapçığı olan “Cinselliğimiz Var!” sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamın herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak, kadınların cinsellikleri konusundaki olumsuz toplumsal önyargılardan ve baskılardan kurtulmalarına, kendi cinselliklerini tanımalarına ve sevmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Kitapçıkta ayrıca kadınların cinsellikle ilgili sorularına doğru cevaplar bulabilmek için başvurabilecekleri bazı kurumlar hakkında da bilgi paylaşılıyor.

“Doğurganlık Haklarımız Var!” istenmeyen gebeliğe karşı korunma yöntemleri, kürtaj ve infertilite (toplumda bilinen adıyla “kısırlık”) gibi konular hakkında bilgi içeriyor.

Serinin üçüncü kitapçığı olan “Doğurganlık Haklarımız Var!”, kadının doğurganlığına ve bedenine ilişkin haklarının da kadının insan hakları olduğuna vurgu yapıyor.

2016’da ise “Ekonomik Haklarımız Var!” kitapçığını Haklarımız Var! serisine ekledik. Serinin dördüncüsü olan bu kitapçık, Türkiye’de kadınların ekonomik haklarıyla ilgili hak bilinci edinmelerine katkıda bulunacak kapsamlı bilgiler içeriyor.


Düzenli olarak güncellediğimiz Haklarımız Var! serisi kitapçıklarının son versiyonlarına, Türkçe, Kürtçe veya Arapça olarak buradan ulaşabilirsiniz.

HAKLARIMIZ VAR!
MAFÊN ME HENE!
لدينا حقوق!