Skip to main content

KİHEP KRONOLOJİSİ

1993


Kadının İnsan Hakları Projesi (KİHP) İstanbul’da başladı.

1998

Koruma emri olarak da bilinen 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kabul edildi.

1993-1994


Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından "Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları" başlıklı bir araştırma yürütüldü.

1994

 • İstanbul’un Ümraniye, Dudullu ve Kartal semtlerinde aile içi şiddet konulu ev toplantıları başlatıldı.
 • Aile içi şiddete maruz kalan ve eşinin çocuklarına cinsel taciziyle karşı karşıya kalan üç kadının şiddeti sona erdirmek ve yeni bir yaşam kurmak için verdikleri çabayı anlatan 31 dakikalık Artık Dur Demenin Zamanı Geldi!  İsimli belgesel tamamlandı.
 • Haklarımız Var! Kitapçığı yayınlandı ve her okuryazarlık düzeyinden kadınla bir hukuk kılavuzu olarak paylaşılmaya başlandı.

1995


İstanbul’un çeşitli semtlerinde ev toplantıları devam etti.

1995-1996

Sonraları Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) adı verilen Kadınlar İçin Yasal Okuryazarlık Programı’nın ilk pilot Eğitici Eğitimi ve uygulaması İstanbul’un Ümraniye ve Gülsuyu semtlerinde gerçekleştirildi.

1996


Sıcak Yuva Masalı kitabı yayınlandı. “Türkiye’de ve dünyada aile içi şiddete ve cinsel tacize maruz kalmalarına rağmen büyük bir çaba ve cesaretle yaşamda kalan ve savaşlarına devam eden kadın ve çocuklara” ithaf edilen kitap, ilk yıllardaki çalışmalarımızın bulgularının çoğunu bir araya getirdi.

1996-1997

İstanbul’un Ümraniye semti ile Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da Kadın ve Hukuk: Türkiye’de Kadının Durumu konulu saha araştırması gerçekleştirildi.

1997


 • İstanbul’da devam eden uygulamaların yanı sıra, ikinci pilot KİHEP Eğitici Eğitimi ve uygulaması Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
 • Kadınlara karşı hak ihlalleri  ve ayrımcılığın sonlandırılması amacıyla örgütlü kadın hareketi ile iş birliği içinde Bekâret Kontrolüne Karşı Kampanya başlatıldı. Kampanya sonunda bekâret kontrollerine idari yasak getirildi.

1997-1998

 • Ev İçi Şiddete Karşı Koruma Emri Yasası İçin Kampanya yürütüldü, kampanya sonunda 4320 Sayılı Koruma Emri Yasası kabul edildi.
 • İki pilot uygulamanın ardından gerekli düzenlemeler yapılarak tüm ihtiyaç saptamalarında kadınlar tarafından dile getirilen konuları ayrı ayrı ele alan, 350 sayfa ve 16 modülden oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitimi Eğitici El Kitabı son haline getirildi.
 • Haklarımız Var! kitapçığının beşinci basımı yapıldı.

1998


 • Kadının İnsan Hakları Eğitimi’ni Türkiye’nin her yanındaki kadınlara ulaştırmak amacıyla, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’yla (SHÇEK) iş birliği protokolü imzalandı.
 • SHÇEK ile ortak olarak 5 ilden 19 kadının katılımıyla ilk resmi KİHEP Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi.
 • Çanakkale ELDER-Kadın Danışma Merkezi, 1998 yılında KİHEP’e katılan kadınlar tarafından kuruldu. ELDER, KİHEP katılımcıları tarafından örgütlenen ilk bağımsız kadın örgütü oldu.

1999

 • 11 ilden 25 kadının katılımıyla 2’nci KİHEP Eğitici Eğitimi İstanbul’da gerçekleşti.
 • Yürüttüğümüz çalışmalar ve programlarla toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal adalet alanlarında sağlanan ilerlemeye sunduğumuz katkılar nedeniyle Kalkınmada Kadın Hakları Derneği (AWID) Öncü Çözümler Ödülü’ne layık görüldük.

2014


Kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Kadınlara yönelik şiddetle mücadelede en kapsamlı ve yeni sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldı ve 2014 yılında yürürlüğe girdi. Sözleşmenin ilk imzaya açıldığı sene, Türkiye sözleşmeyi çekincesiz imzaladı ve onayladı. Şu ana kadar 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan sözleşmeyi onaylayan ülke sayısı ise 32. Kadına yönelik şiddete karşı insan hakları temelli bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, yalnızca cezalandırma ya da cezasızlığı ortadan kaldırma ile değil, kadınların korkmadan, güven içerisinde, şiddetten uzak ve ayrımcılığa uğramadan yaşamasına ve maruz bırakıldıkları şiddet için tazmin edilmelerine de olanak sağlıyor. İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2000

14 ilden 23 kadının katılımıyla 3’üncü KİHEP eğitici eğitimi İstanbul’da gerçekleştirildi.

2000-2001


 • Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik talebiyle Tam Eşitlik İçin Kampanya yürütüldü, kampanya sonunda kanundaki pek çok maddede tam eşitlik sağlandı.
 • Cinselliğimiz Var! ve Doğurganlık Haklarımız Var! kitapçıkları yayınlandı.

2001

Kadın Bakış Açısından Türk Ceza Kanunu Reformu Kampanyası başlatıldı.

2002


 • 4’üncü KİHEP Eğitici Eğitimi’ni gerçekleştirdik. İlk kez bağımsız kadın örgütlerinden kadınlar da eğitici eğitimine katılarak grup yönlendiricisi oldular. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ve Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DİKASUM) yanı sıra, KİHEP sonucunda örgütlenen Çanakkale ELDER ve Van Kadın Derneği (VAKAD), KİHEP’in kurumsal ortakları arasına katıldılar.
 • Ekim itibariyle KİHEP 28 ilde uygulanmaya başladı.
 • Yeni Haklarımız Var! kitapçığı yayınlandı.

2003

 • İstanbul’da ilk KİHEP Ulusal Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik.
 • KİHEP’in sistematik bir araştırma ile bir bütün olarak değerlendirilmesinin bize, katılımcılara, grup yönlendiricilerine ve uygulama ortaklarımıza yararlı olacağına ve programı ileriki yıllarda nasıl şekillendirebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz konusunda hepimize yol gösterebileceğini düşünerek bağımsız bir değerlendirme çalışması yürüttük. Bunun sonucunda Kadının İnsan Hakları eğitim Programı Değerlendirme Raporu yayınlandı.

2004


 • KİHEP, İşkence Mağdurları Merkezi adlı uluslararası örgütün İnsan Haklarında Yeni Taktikler adlı projesi kapsamında “dünyada insan hakları konusunda kullanılan en iyi taktiklerden biri” seçildi.
 • Üç yıl boyunca koordinasyonunu yürüttüğümüz Kadın Bakış Açısından Türk Ceza Kanunu Reformu Kampanyası için Türkiye’nin her yerinden 30 örgütün katılımıyla TCK Kadın Platformu oluşturuldu. Kampanya, kanunun kadınlara ilişkin bakış açısını değiştirdi ve TCK’da 30 yasa maddesi değiştirilerek cinsel ve bedensel haklar güvence altına alındı.

2005


 • 12 ilden 20 kadının katılımıyla 5’inci KİHEP Eğitici eğitimi gerçekleştirildi.
 • KİHEP, Antalya’da kadın polisler, Bursa’da sağlık çalışanları, Eskişehir’de öğretmenler olmak üzere, yerelde çeşitli meslek gruplarına mensup kadınlarla uygulanmaya başladı.
 • KİHEP grupları, bölgesel ve ulusal düzeyde dayanışma ve iletişim ağları oluşturmaya başladı.

2006


 • KİHEP’e katılarak haklarının farkına varıp yaşamlarını değiştiren kadınların yaşam öykülerini konu alan ve NTV iş birliğiyle hazırlanan 12 bölümlük Kadınlarla Mor Dizi belgeseli yayına girdi.
 • KİHEP eğitici, katılımcı ve ortaklarının deneyim, duygu ve düşünceleri ile haberlerini paylaşabilecekleri Kadınlarla Mor Bülten’in ilk sayısı yayınlandı.

2007


 • SHÇEK ile kurumsal iş birliği protokolü 10 seneyi kapsayacak şekilde yenilendi.
 • 3’üncü KİHEP Ulusal Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
 • KİHEP Eğitici El Kitabı’nı güncellemek amacıyla çalışma toplantıları düzenlendi.
 • TCK’da Cinsel Haklarımız Var! kitapçığı yayınlandı.

2008


 • 6’ncı KİHEP Eğitici Eğitimi’ni gerçekleştirdik.
 • Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi kurumsal ortaklarımız arasına katıldı.
 • İç Anadolu ve Marmara Bölgesel Koordinasyon ve Değerlendirme toplantılarını gerçekleştirdik.

2009


 • Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güney ve Doğu Anadolu Bölgesel Koordinasyon ve Değerlendirme toplantılarını gerçekleştirdik.
 • Ankara’da kamu kurumlarının katılımıyla KİHEP 15. Yıl Etkinliğini gerçekleştirdik.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Aile İrşat ve Rehberlik Büroları’yla işbirliği içerisinde Kur’an kursu öğreticilerinin katılımcı olduğu KİHEP çalışmaları başlattık.
 • İŞKUR ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen Kadınlar İçin Daha Çok ve İnsana Yakışır İş İmkânı Projesi kapsamında İŞKUR’un meslek edindirme kurslarına katılan 720 kadınla KİHEP çalışmaları gerçekleştirdik.

2010


 • Koordinasyonunu yürüttüğümüz Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR) tarafından, uluslararası eşzamanlı Ortak Mücadele Hep Birlikte Kampanyası’nın ikincisi düzenlendi. Kampanyayı, Türkiye’de yaygın olarak (İstanbul, Van, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla, Ankara, İzmir, Antalya, Hatay) örgütleyen KİHEP’liler “Cinsel haklar insan haklarıdır!” dedi.
 • KİHEP Eğitici El Kitabı’nı yeni gelişmelere uygun olarak güncelledik.
 • 7’nci KİHEP Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi ve KİHEP ağına yedi yeni il ve Kuzey Kıbrıs eklendi.
 • Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma adlı kitap yayınlandı. Kitap, çocuk, yaşlı, hasta, engelli gibi bakıma muhtaç aile bireylerinin bakım hizmetlerine yönelik uygulamaları içeren uzlaştırma politikaları açısından Türkiye’nin durumunu ortaya koyuyor ve İsveç, Hollanda, Fransa, İspanya, Kore ve Meksika’dan bu konudaki deneyimleri aktarıyor.

2011


 • Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile SHÇEK lağvedilerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) kuruldu. KİHEP uygulamaları kapsamında 1998’den beri yürürlükte olan SHÇEK ile iş birliği protokolümüz ASPB'ye devroldu.
 • İkinci kez yapılan KİHEP Bağımsız Değerlendirme Araştırması’nın saha çalışması, analiz ve raporlama aşamaları tamamlandı.
 • 14’üncü Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’na farklı illerden KİHEP eğiticilerimizle beraber katıldık.

2011-2012


 • Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa ile ilgili kampanyayı yürüten Şiddete Son Kadın Platformu içinde aktif yer aldık. Yasa, 8 Mart 2012’de yürürlüğe girdi.
 • 12’nci AWID Forumu’nun Uluslararası Planlama Komitesi’nde yer aldık.

2012


 • Beş yıldır düzenli yayınladığımız Mor Bülten’in 15’inci sayısı yayınlandı.
 • Düzenlenen KİHEP Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı ile bir sonraki yılın KİHEP grup çalışmaları ve yeni iş birliklerini planladık.
 • 35 KİHEP eğiticisiyle birlikte 12’nci AWID Forumu’na katıldık.
 • KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu tamamlandı.
 • ILO Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde 3 ayrı ilde 1200 şirket ve fabrika çalışanı kadın ve erkeğe yönelik seminer çalışmaları gerçekleştirildi.

2013


 • KİHEP Eğitici El Kitabı güncellendi.
 • Belediyelerin kadın danışma merkezleri ve kadın örgütlerinden temsilciler ile bağımsız kadınların katılımıyla 8’inci KİHEP Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi.
 • KİHEP Eğitici Eğitimi’ne katılan toplam kadın sayısı 191’e ulaştı.
 • KİHEP, Kuzey Kıbrıs’ta uygulanmaya başladı.
 • Yeni belediyelerin yanı sıra Kıbrıs’tan Feminist Atölye (FEMA), Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ve Muş Kadın Çatısı Derneği KİHEP kurumsal ortakları arasına katıldı.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Ziraat Odaları Birliği ile iş birliği içinde Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi projesi kapsamında seminer verecek kişilere beş günlük bir eğitim verildi.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik beş günlük bir eğitim verildi.

2014


 • KİH'in 20’nci yılı için Kadınlarla Mor Bülten 20’nci Yıl Özel Sayısı yayınlandı.
 • Haklarımız Var! kitapçık serisi Kürtçe’ye çevrildi.
 • Mor Dizi belgeseli Kürtçe seslendirildi.
 • KİHEP'in çift dilli uygulaması konusundaki pilot çalışmamızı başlattık.

2015


 • KİHEP’e katılan kadın sayısı 13 bini aştı.
 • Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Projesi kapsamında mesleki eğitim alan kadınlara yönelik hak bilinci eğitimlerini uygulamak amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile sözleşme imzalandı.
 • 50’ye yakın KİHEP eğiticisinin katılımıyla KİHEP Kampı gerçekleştirildi.

2016


 • 9’uncu KİHEP Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime İzmir ve Aydın illerindeki 10 belediyenin kadın çalışanları ve bağımsız kadın örgütlerinden 24 kişi katıldı.
 • 10’uncu KİHEP Eğitici Eğitimi ILO ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.
 • KİHEP Eğitici Eğitimi’ne katılan toplam kadın sayısı 233’e ulaştı.
 • ILO ile işbirliği içinde Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Projesi kapsamında 10 modülden oluşan KİHE Eğitici El Kitabı geliştirildi.
 • Muş Kadın Çatısı Derneği ile işbirliği içinde 15-18 yaş arasındaki kız çocuklarına yönelik Genç Kızları Güçlendirme Programı için 10 modülden oluşan bir Eğitici El Kitabı taslağı geliştirildi.
 • KİHEP Eğitici El Kitabı güncellendi.
 • Haklarımız Var! kitapçık serisinin bir parçası olarak Ekonomik Haklarımız Var! kitapçığı hazırlandı, basıldı ve dağıtıldı.
 • İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Balçova Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Aydın Kuşadası Belediyesi ile KİHEP Kurumsal İş Birliği Protokolü imzalandı.
 • KİHEP saha uygulamaları kapsamında işbirliği yapılan belediye sayısı 25’e ulaştı.
 • KİHEP’e katılan kadın sayısı 56 ilde ve Kuzey Kıbrıs’ta yapılan 750 grup çalışmasıyla 14 bini aştı.
 • ILO iş birliğinde Ankara, Bursa ve İstanbul'daki bazı belediyelerle birlikte yürütülen Kadının İnsan Hakları Eğitimi (KİHE) grup çalışmalarıyla 827 kadına ulaşıldı.

2017


 • 11’nci KİHEP Eğitici Eğitimi 26 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
 • KİHEP Eğitici Eğitimi'ne katılan kadın sayısı 259'a yükseldi.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi (İzmir), Kadıköy Belediyesi (İstanbul ) ve Çankaya Belediyesi (Ankara) ile KİHEP Kurumsal İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolü imzalayan belediye sayısı 10’a yükseldi.
 • ILO ortaklığındaki Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Projesi kapsamında gerçekleştirilen Eşitliği Destekliyorum başlıklı 18 seminere proje ortağı belediyelerde ve özel sektörden şirketlerde çalışan 1345 kadın ve erkek katıldı.
 • Çankaya Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi çalışanı 450 kadın ve erkeğe yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri gerçekleştirildi.
 • KİHEP Eğitici El Kitabı güncellendi.

2018


 • KİHEP'ten yararlanan kadın sayısı 15 bini aştı.
 • KİHEP Kurumsal İşbirliği Protokolü, Narlıdere Belediyesi (İzmir) ve Şişli Belediyesi ve Avılar Belediyesi (İstanbul) ile imzalandı. Protokolü imzalayan belediye sayısı 13'e yükseldi.
 • 11. KİHEP Eğitici Eğitimi Değerlendirme ve Planlama toplantısı gerçekleştirildi.
 • Yerel düzeyde iş birliği yaptığımız kurumlardaki 450 kadın ve erkeğe yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri gerçekleştirildi.
 • Üçüncü kez yapılan KİHEP Bağımsız Değerlendirme Araştırması kapsamında saha çalışması, analiz ve raporlama süreci başlatıldı.
 • KİHEP veritabanı programı yenilendi.

2019


 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ekonomik Haklar ve İletişim başlıklı Seminerler gerçekleştirildi.
 • Üçüncü kez yapılan KİHEP Bağımsız Değerlendirme Araştırması kapsamında raporlama süreci tamamlandı ve rapor Türkçe ve İngilizce olarak ilgili kurum ve kişiler ile paylaşıldı.
 • İnditex isimli uluslararası bir özel şirket ile işbirliği protokolü imzalandı ve Seminer ve KİHEP grup çalışmaları gerçekleştirildi.
 • Feminist pedagoji konusunda Raul Wallenberg Enstitüsü ile işbirliği içinde atölye çalışmaları yapıldı.

2020


 • KİHEP’i tamamlayan kadınların sayısı 16.000’i aştı.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerlerinden faydalanan kişi sayısı 3.000’i aştı.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği seminerlerinizin çevrimiçi ortamda da uygulanabilmesi için 7 farklı seminer içeriği hazırlandı.
 • Seminerlerimizi çevrimiçi ortamda uygulayabilmeleri için KİHEP eğiticilerimize yönelik 3 günlük bir Oryantasyon Eğitimi organize edildi.
 • Salgın sürecinde KİHEP Eğiticileri ile dijital ortamda “KİHEP Dayanışma Sohbetleri” ve “Somatik Deneyimleme” çalışmaları başlatıldı
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli müdür yardımcılarına yönelik çevirimiçi ortamda 10 adet Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri gerçekleştirildi
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile tüm üye ve bursiyerleri için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği seminerleri organize edilmesi için işbirliği protokolü imzalandı
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen Roman Kadınları Güçlendirme Projesi kapsamında roman kadınlarla “Sosyal ve Ekonomik Haklar” atölyeleri gerçekleştirildi.

2021


 • Dokuz belediyeden 25 kişinin katılımıyla 12. KİHEP Eğitici Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Eğitici havuzumuzdaki eğitici sayımız 284’e ulaştı.
 • Salgın sebebiyle ara verilen KİHEP grup çalışmalarına başladık.
 • Program ortaklarımızla imzaladığımız KİHEP İş Birliği Protokol sayısını 18’e çıkardık.
 • 57 KİHEP Eğiticisi ile TCE Seminerlerini çevrimiçi olarak uygulayabilmeleri için gereken oryantasyon eğitimini ve Zoom kullanım eğitimlerini gerçekleştirdik.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Seminerlerimizi ortaklarımız iş birliğinde 2500’den fazla kadın ve erkeğe yönelik gerçekleştirdik.
 • TCE Seminerlerimizin içeriklerini kadın örgütleri, belediyeler ve özel sektördeki yararlanıcı gruplar için yeniden düzenledik.
 • TCE Seminerlerimize faydalanan kişi sayısı 5.000’ni aştı.