Skip to main content

KAMPANYA ve BİLDİRİLER

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) olarak kuruluşumuzdan bu yana pek çok ulusal kampanya başlattık ve/veya bunların koordinasyonunu üstlendik. Bu kampanyalarla ilgili bilgiye Dönüm Noktaları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Başlattığımız ve/veya sekreteryasını yürüttüğümüz ulusal kampanyalar dışında, Türkiye’deki ve dünyadaki kadın ve LGBTİ+ hareketleri/örgütlerinin inisiyatifinde düzenlenen çok sayıda kampanyaya da çeşitli şekillerde destek veriyoruz.

2016 yılından beri koordinasyonunu üstlendiğimiz veya destek verdiğimiz ulusal ve uluslararası kampanya ve bildirilerden bazılarını derlediğimiz liste aşağıdaki gibi:

ULUSAL KAMPANYA ve BİLDİRİLER

Tüm Kadınlar Şiddetten Uzak Bir Hayat Kuruncaya Kadar Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz. Nefrete İnat, Yaşasın Hayat!

By Genel, kampanya ve bildiriler

Kadınların eşit yurttaşlar olarak kamusal hayata özgürce dahil olma hakkına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı saldırıların açıkça bir savaşa dönüştüğü, LGBTİ+’ların varoluşlarına karşı eşi görülmemiş bilinçli bir nefret kampanyasının sürdürüldüğü, şiddetten uzak, eşit ve özgürce yaşama arzumuzun giderek kuşatılarak sarmalandığı bir dönemden geçiyoruz.

Her yaştan milyonlarca kadın, çocuk ve LGBTİ+ olarak, artan yoksulluğu; barınma, eğitim, istihdam, sağlık ve adalete erişim gibi en temel haklarımızdan mahrum bırakılarak en yakıcı şekilde deneyimliyoruz. Her yeni güne hayatlarımız ve haklarımız hiçe sayılarak büyütülen bir nefret kampanyasıyla uyanıyoruz. Kamu organlarınca radyo ve televizyonlarda tanıtımının yapılması teşvik edilen bu nefret dolu zihniyeti bizler çok iyi tanıyoruz. Bu zihniyet, on yıllardır bizlerin giyimine karışan, kaç çocuk yapmamız gerektiği hakkında ahkam kesen, kadın ve LGBTİ+ katillerini cezasızlıkla ödüllendiren, bizleri evlere ve şiddete mahkum etmek isteyen, arzularımıza, kahkahalarımıza, hayallerimize set çekebileceğini sanan hetero-patriyarkanın ta kendisidir.

Konser ve festivaller başta olmak üzere gençlerin biraz olsun nefes alabileceği her etkinliği iptal eden, kadın sanatçıları kıyafetleri ve politik görüşleri nedeniyle linç eden ve hatta hapse attıran, varoluşlarını onurlandırmak için sokağa çıkmak isteyen yüzlerce LGBTİ+’yı ters kelepçeyle gözaltına aldıran, hakları için sokağa çıkan kadınlara engel olurken nefret mitinglerine koruma sağlayan, kadınların ve çocukların şiddetten uzak hayatlar sürmesi için var gücüyle çalışan derneklere kapatma davası açtıran zihniyet ile köktendinciliğe çanak tutan  aynı patriyarkal zihniyettir. 

Sadece kamusal alanda değil, ev içinde yani özel alanda gerçekleşen şiddeti de hukukun konusu yaparak devlete ev içi şiddetle mücadele etme yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi’nden “ailenin korunması” kisvesi altında çekilen iktidar, şimdi yine “ailenin korunması” amacıyla tüm ülkenin gündemine bir Anayasa değişikliği dayatıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen iktidarın korumak istediği aile, açık ki milyonlarca kadının, çocuğun ve LGBTİ+’nın şiddetle çevrelendiği, birey olarak tanınmadığı ve ne pahasına olursa olsun uzaklaşmasına izin verilmeyen bir aile. Bu aile, kendi dışında kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, yaşlılar ve LGBTİ+lar için özerk, eşit ve özgür bir hayat tahayyülüne yer bırakmayan bir aile. Bu, patriyarkanın kendisini yeniden ve yeniden var ettiği bir aile ve bizler bu aileyi çok iyi tanıyoruz.

Ne var ki çok iyi bildiğimiz bir başka şey daha var. Hayatlarımıza, varoluşlarımıza, en temel insan haklarımıza, arzularımıza, neşemize, özgürlük ve eşitlik tahayyülümüze yönelen bu patriyarkal kuşatmaya karşı biz feministler, çok iyi bildiğimiz o şeyi yapmaya devam ediyoruz. Sokakta, evde, işte, okulda ve meydanlarda her türlü engellemeye rağmen bir araya gelerek, direnerek, itiraz ederek, inat ederek, umut ederek, inancımızla ve öfkemizle mücadele ediyor, dünyanın her yerinde, ayrı ayrı, tarih yazıyoruz.

25 Kasım 2022’de, bıkmadan, usanmadan, yüksek sesle ifade ediyoruz:

Şiddetten uzak, özgür ve eşit yaşama hakkımızdan, hayatlarımızdan, bedenlerimizden, arzularımızdan elinizi çekin.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek ve kadınları her türlü şiddetten korumak devletin asli yükümlülüğüdür, yükümlülüğünüzü yerine getirin.

İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar imzalayın ve her maddesini eksiksiz uygulayın.

Tek bir kadın bile şiddete maruz kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Nefrete inat, yaşasın hayat!

Avrupa Konseyi’ni Türkiye’nin Anayasaya Açıkça Aykırı Olan İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Bildirimini Reddetmeye Davet Ediyoruz

By kampanya ve bildiriler

Haziran 2021

Türkiye’nin  İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilme girişimi ile ilgili Avrupa Konseyi’ne Mor Çatı ve Kaos GL ile birlikte 23 Mart’ta bir mektup göndererek hem hukuki hem siyasi gerekli tüm tedbirlerin alınması için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştuk. Bu mektuptan öne çıkan noktaları paylaşıyor ve bu karardan geri dönülmesi için acil taleplerimizi yineliyoruz.  (Türkçe / İngilizce)

Tacize Maruz Bırakıldığını Beyan Eden Kadınların Yanındayız!

By kampanya ve bildiriler

Aralık 2020

Son günlerde yazın sektöründeki kadınların maruz bırakıldıkları tacizi sosyal medyada duyurmalarıyla birlikte, erkeklerin diğer pek çok meslekten kadını taciz ettiği vakalar konuşulmaya başlandı. Tüm baskılara rağmen, tacize karşı sesini yükselten kadınların beyanlarının esas olduğunu ve maruz kaldığı tacizi ve şiddeti dile getiren tüm kadınların yanında olduğumuzu söylediğimiz açıklamamızın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

İstanbul Sözleşmesi’nin Tartışmaya Açılmasını Kınıyor ve Herkesi İstanbul Sözleşmesi’ne Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz!

By kampanya ve bildiriler

Temmuz 2020

İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak, eşit, özgür ve adil bir ülkede yaşamayı isteyen herkes için çok temel bir meseledir. Tüm toplumu sözleşmeye ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz! (Türkçe İngilizce)

Kampanya Görselleri (Türkçe / İngilizce Kürtçe / Arapça Farsça )

Kampanya Videoları:
1) İstanbul Sözleşmesi Nedir? 
2) İstanbul Sözleşmesi Nelerden Korur?
3) İstanbul Sözleşmesi Neden Var?

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi Denetleme Komitesi (GREVIO) Adayı Prof. Dr. Feride Acar Olmalıdır!

By kampanya ve bildiriler

Ocak 2019

Prof. Dr. Feride Acar’ın bağımsız uzmanlardan oluşan İstanbul Sözleşmesi’nin izleme ve denetleme mekanizması GREVIO (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu)’nun Türkiye adayı olarak gösterilmesini talep eden imza metni ve kampanya

(Türkçeİngilizce)

Feride Acar’ın GREVIO Türkiye adayı gösterilmesine ilişkin Adalet Bakanlığı’na gönderilen mektup

Erkek Şiddetini Görünmez Kılan Yasa Tasarısına İtiraz Ediyoruz!

By kampanya ve bildiriler

Nisan 2018

Çocukların haklarını gözetmeden ve hak temelli bir yaklaşım benimsemeden, ilgili tarafların görüşü alınmadan hazırlanarak 9 Nisan 2018’de TBMM’ye sunulan, çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın geri çekilmesi ve iyileştirilmesine yönelik imza metni ve kampanya

ULUSLARARASI KAMPANYA ve BİLDİRİLER

İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte Kampanyası “Kaldığımız Yerden Devam – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Birlikte” adlı Küresel Bir Forum düzenledi

By Uluslararası Kampanya ve Bildiriler

İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte (United4IstanbulConvention) Kampanyası kapsamında 7 Aralık 2021’de “Kaldığımız Yerden Devam-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Birlikte” adlı küresel bir forum düzenlendi.

Forum raporunun Türkçesine buradan ulaşabilirsiniz.
Forum raporunun İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.