Skip to main content

KAMPANYA ve BİLDİRİLER

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH) olarak kuruluşumuzdan bu yana pek çok ulusal kampanya başlattık ve/veya bunların koordinasyonunu üstlendik. Bu kampanyalarla ilgili bilgiye Dönüm Noktaları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Başlattığımız ve/veya sekreteryasını yürüttüğümüz ulusal kampanyalar dışında, Türkiye’deki ve dünyadaki kadın ve LGBTİ+ hareketleri/örgütlerinin inisiyatifinde düzenlenen çok sayıda kampanyaya da çeşitli şekillerde destek veriyoruz.

2016 yılından beri koordinasyonunu üstlendiğimiz veya destek verdiğimiz ulusal ve uluslararası kampanya ve bildirilerden bazılarını derlediğimiz liste aşağıdaki gibi:

ULUSAL KAMPANYA ve BİLDİRİLER

171 Kadın ve LGBTİ+ Örgütü Olarak Muhalefet Partilerine Çağrımızdır: Anayasa Değişikliğine HAYIR

By kampanya ve bildiriler

154 kadın ve LGBTİ+ örgütü olarak AKP; MHP, BBP ‘nin 9.12.2022 tarihinde 336 milletvekili imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu Anayasa’nın “din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. ve “ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddelerine ilişkin değişiklik önerilerini içeren teklife karşı muhalefet partilerini “hayır” demeye çağırdığımız imza metnine buradan ulaşabilirsiniz.
İmza metninin İngilizcesi için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Avrupa Konseyi’ni Türkiye’nin Anayasaya Açıkça Aykırı Olan İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Bildirimini Reddetmeye Davet Ediyoruz

By kampanya ve bildiriler

Haziran 2021

Türkiye’nin  İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilme girişimi ile ilgili Avrupa Konseyi’ne Mor Çatı ve Kaos GL ile birlikte 23 Mart’ta bir mektup göndererek hem hukuki hem siyasi gerekli tüm tedbirlerin alınması için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştuk. Bu mektuptan öne çıkan noktaları paylaşıyor ve bu karardan geri dönülmesi için acil taleplerimizi yineliyoruz.  (Türkçe / İngilizce)

Tacize Maruz Bırakıldığını Beyan Eden Kadınların Yanındayız!

By kampanya ve bildiriler

Aralık 2020

Son günlerde yazın sektöründeki kadınların maruz bırakıldıkları tacizi sosyal medyada duyurmalarıyla birlikte, erkeklerin diğer pek çok meslekten kadını taciz ettiği vakalar konuşulmaya başlandı. Tüm baskılara rağmen, tacize karşı sesini yükselten kadınların beyanlarının esas olduğunu ve maruz kaldığı tacizi ve şiddeti dile getiren tüm kadınların yanında olduğumuzu söylediğimiz açıklamamızın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

İstanbul Sözleşmesi’nin Tartışmaya Açılmasını Kınıyor ve Herkesi İstanbul Sözleşmesi’ne Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz!

By kampanya ve bildiriler

Temmuz 2020

İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak, eşit, özgür ve adil bir ülkede yaşamayı isteyen herkes için çok temel bir meseledir. Tüm toplumu sözleşmeye ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz! (Türkçe İngilizce)

Kampanya Görselleri (Türkçe / İngilizce Kürtçe / Arapça Farsça )

Kampanya Videoları:
1) İstanbul Sözleşmesi Nedir? 
2) İstanbul Sözleşmesi Nelerden Korur?
3) İstanbul Sözleşmesi Neden Var?

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi Denetleme Komitesi (GREVIO) Adayı Prof. Dr. Feride Acar Olmalıdır!

By kampanya ve bildiriler

Ocak 2019

Prof. Dr. Feride Acar’ın bağımsız uzmanlardan oluşan İstanbul Sözleşmesi’nin izleme ve denetleme mekanizması GREVIO (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu)’nun Türkiye adayı olarak gösterilmesini talep eden imza metni ve kampanya

(Türkçeİngilizce)

Feride Acar’ın GREVIO Türkiye adayı gösterilmesine ilişkin Adalet Bakanlığı’na gönderilen mektup

Erkek Şiddetini Görünmez Kılan Yasa Tasarısına İtiraz Ediyoruz!

By kampanya ve bildiriler

Nisan 2018

Çocukların haklarını gözetmeden ve hak temelli bir yaklaşım benimsemeden, ilgili tarafların görüşü alınmadan hazırlanarak 9 Nisan 2018’de TBMM’ye sunulan, çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın geri çekilmesi ve iyileştirilmesine yönelik imza metni ve kampanya

ULUSLARARASI KAMPANYA ve BİLDİRİLER

İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte Kampanyası “Kaldığımız Yerden Devam – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Birlikte” adlı Küresel Bir Forum düzenledi

By Uluslararası Kampanya ve Bildiriler

İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte (United4IstanbulConvention) Kampanyası kapsamında 7 Aralık 2021’de “Kaldığımız Yerden Devam-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Birlikte” adlı küresel bir forum düzenlendi.

Forum raporunun Türkçesine buradan ulaşabilirsiniz.
Forum raporunun İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.