Skip to main content
Kadının İnsan Hakları Eğitimleri (KİHE)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Ofisi ile uzun süre devam eden işbirliği neticesinde KİH, Mart 2015’te ILO ile “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında bir anlaşma imzaladı. Ana yararlanıcısı İŞKUR olan proje kapsamında, KİHEP temelli 10 haftalık KİHE grup çalışmalarının ve toplumsal cinsiyet eşitliği konulu seminer içeriklerinin hazırlanması ve uygulamalarından sorumluyduk. Ekim 2015’te İŞKUR’un projeden çekilmesiyle birlikte revizyona gidilerek pilot illerdeki bazı belediyeler yeni yararlanıcı partnerler olarak projeye dâhil edildi. Bu kapsamda 19 belediye ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde 7 belediye ile ILO arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imzalanan belediyeler, Bursa’da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi, İstanbul’da Maltepe Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi, Ankara’da Yenimahalle Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ydi. Ayrıca adı geçen belediyelerde çalışan kadın personele yönelik 10. KİHEP Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Mart 2016’da başlayıp Şubat 2017’de sona eren saha faaliyetleri ile 7 belediyenin mesleki eğitim ve hobi kurslarına katılan 827 kadın ile toplam 56 KİHE grup çalışması gerçekleştirildi. Pilot bir uygulama olarak yürütülen KİHE programı için, KİHEP’in ana içeriğine ve metodolojisine dayalı olarak farklı materyal ve yayınların yanı sıra aşağıdaki 10 modülden oluşan bir el kitabı ile 10 kitapçıktan oluşan bir kitapçık serisi geliştirildi:

  1. Tanışma ve Kadının İnsan Hakları
  2. Anayasal Haklar
  3. Medeni Haklar
  4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  5. İletişim
  6. Kadına Yönelik Şiddet
  7. Şiddete Karşı Stratejiler
  8. Kadın ve Sağlık
  9. Kadının Ekonomik Hakları – Bölüm I
  10. Kadının Ekonomik Hakları – Bölüm II
KİHE için hazırlanan yayınlar