Skip to main content

KİHEP BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

KİH, başta KİHEP olmak üzere yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla düzenli olarak bağımsız uzmanlara veya şirketlere etki değerlendirme çalışmaları yaptırmaktadır. Bu kapsamda, ilk çalışma 2003 yılında, ikinci çalışma 2010 yılında tamamlandı. Son olarak yaptırdığı araştırma, 2012-2018 yılları arasında KİHEP, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerleri ve Kadının İnsan Hakları Eğitimi (KİHE) uygulamalarına katılan kadınların, bu kadınların aile ve yakın çevrelerindeki erkeklerin, KİHEP eğiticilerinin ve program ortağı kuruluşları üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla bağımsız bir şirket tarafından yürütüldü. Bu değerlendirme raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1995 – 2003 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (Türkçe)
1995 – 2003 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (İngilizce)
2005 – 2011 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (Türkçe)
2005 – 2011 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu Özet (Türkçe)
2005 – 2011 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (İngilizce)
2012 – 2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (Türkçe)
2012 – 2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu Özet (Türkçe)
2012 – 2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu (İngilizce)
2012 – 2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu Özet (İngilizce)

 

KİHEP’e 2012-2018 döneminde katılan kadınların katılımıyla gerçekleştirilen Etki Değerlendirme Araştırma Raporu sonuçlarına göre, katılımcıların:

  • %86’sı KİHEP’in yasal haklarını öğrenmeleri konusunda katkı sağladığını belirtirken,
  • %85’i kişisel gelişim ve dönüşümlerine katkı sağladığını dile getirmişler.

Katılımcılar arasında her 10 kadından 8’i KİHEP sayesinde birçok açıdan bireysel dönüşüm yaşadığını şu şekilde ifade etmişler:

  • Özgüvenim arttı (%91); kendimi daha güçlü ve donanımlı hissediyorum (%88); kendimi daha iyi ifade ediyorum (%88); toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler konusunda farkındalığım arttı (%87) ve bu eşitsizliklerle mücadele etmeye başladım (%81); bedenimle daha barışığım (%85); kendi cinselliğim hakkında daha bilinçliyim (%84).

Katılımcı kadınlar KİHEP’in çocukları ve eşleriyle ilişkilerini iyileştirdiğini şu şekilde dile getirmiş:

  • Çocuklarımı toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde yetiştirme konusundaki bilgi ve donanımım arttı (%86);
  • Çocuklarımla iletişimim iyileşti (%84);
  • Eşim/partnerimle iletişimim güçlendi (%71)

Katılımcıların:

  • %84’ü ev içi ve ev dışı kadına karşı şiddetle mücadele etme konusunda KİHEP’in olumlu katkı sağladığını,
  • %67’si kadın derneklerine üye veya gönüllü olduklarını;
  • %59’u gelir karşılığında çalışma hayatına geri döndüğünü veya çalışmaya başladığını;
  • %62’si eğitim hayatına yeniden başladığını belirtti.