Skip to main content

BİZ KİMİZ?

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulan bağımsız bir kadın örgütüdür.

Adını Birleşmiş Milletler ’in (BM) aynı yıl Viyana’da düzenlenen İnsan Hakları Dünya Konferansı’nda ortaya çıkan “Kadın hakları, insan haklarıdır!” söyleminden alan KİH, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmaktadır.

30 yıldır çalışmalarına devam eden KİH, bu süreç içerisinde aşağıdaki ödülleri almaya hak kazandı:

1999: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adaletin gelişmesine katkılarımızdan dolayı, Kalkınmada Kadın Hakları Derneği’nin (Association for Women’s Rights in Development – AWID) Öncü Çözümler Ödülü’ne layık görüldük.

2004: Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), uluslararası İnsan Haklarında Yeni Taktikler Programı kapsamında insan hakları konusunda dünya çapındaki en iyi taktiklerden biri olarak seçildi.

2007: Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (Coalition for Sexual and Bodily rights in Muslim Societies – CSBR) adı altında oluşturduğumuz dayanışma ağı ve yürüttüğümüz savunuculuk çalışmalarından dolayı Gruber Vakfı Uluslararası Kadın Hakları Ödülü’ ne layık görüldük.

2015: KİH’in kurucularından Pınar İlkkaracan, Uluslararası Kadın Sağlığı Koalisyonu (International Women’s Health Coalition – IWHC) tarafından kadın ve kız çocukları için sağlıklı ve güvenli toplumlar kurma konusunda çalışan cesur kadınları desteklemek için verilen Joan B. Dunlop Ödülü’ne layık görüldü.

 

Yaklaşımımız

KİH, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının hayata geçmesi çerçevesinde sürdürülebilir bir değişim ve dönüşümü hedefler. Bu değişimin yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası olmak üzere her düzeyde gerçekleşmesi için çalışır. Gerçek ve kalıcı dönüşümün, kadınların eşitlik ve hak mücadelesinin tüm düzeylerde ve birbiriyle ilişki içinde yürütülmesiyle sağlanabileceğine inanır.

Bu çerçevede kadının insan haklarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak, kadına yönelik şiddet, eğitim, ekonomik ve yasal haklar, cinsellik, doğurganlık hakları, kız çocuklarının hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulardaki kadınlarla ilgili bağlantıları dikkate alarak çalışmayı esas alır. Kadınlarla ilgili ulusal yasal mevzuatın ve uluslararası belge ve mekanizmaların kadınlar lehine düzenlenmesi iyileştirilmesi amacıyla Türkiye ve dünyadaki kadın platform ve koalisyonlarında aktif olarak yer alır.

KİH, kuruluşundan bu yana kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde benzer amaçtaki diğer kadın ve LGBTİQ örgütleriyle birlikte hareket ederek eylemlilik ve araştırma, yayın-materyal üretimi ve dağıtımı, eğitim, izleme, raporlama, savunuculuk ve ağ kurma gibi çeşitli yöntemleri bir arada kullanır.

 

Amaçlarımız

  • Kadının insan haklarını temel alan eğitim programları geliştirip uygulamak yoluyla kadınların, haklarını kullanabilmeleri için farkındalık ve becerilerini artırmak ve onları toplumsal değişimde aktif olmaları konusunda teşvik etmek;
  • Kadının insan hakları alanında çalışan kişilerin ve aktivistlerin, kadın ve LGBTİQ haklarıyla ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla kapasitelerini geliştirmek;
  • Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan kişileri ve kurumları bir araya getiren uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel dayanışma ağları oluşturarak eşitlikçi ve ayrımcılık karşıtı yaklaşımı güçlendirmek;
  • Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeylerde aktif savunuculuk yapmak;
  • Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkabilmeyi ve örgütlenmeyi de destekleyebilecek feminist bilgi, yayın ve araçlar üretmek ve/veya bunları yaygınlaştırmak.