Skip to main content

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ve MEKANİZMALAR

Kadınların insan hakları alanında yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde verilen mücadeleler arasında köprüler kurmayı bir öncelik olarak benimseyen Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH) olarak, aşağıdaki uluslararası sözleşmeleri ve mekanizmaları her düzeydeki çalışmalarımızda savunuculuk aracı olarak kullanıyor ve bu araçların kullanımı konusundaki deneyimlerimizi farklı yöntemlerle, diğer bağımsız kadın örgütleriyle paylaşıyoruz.

CEDAW
İstanbul Sözleşmesi
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri