Skip to main content

Feminist Bilgi Üretimi ve Paylaşımı

 

Yayınlarımıza ve videolarımıza ulaşmak için buraya tıklayın.

KİH, kadınların medeni, ekonomik, siyasi, cinsel, bedensel ve doğurganlık haklarını kullanmasını engelleyen unsurları belirleyip bu engelleri ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve politikalar oluşturmak için ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütür. Aynı zamanda yayın ve materyaller geliştirerek bunları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. Kadınların mücadele kazanımlarını ve başarılı yöntemlerini paylaşarak arttırmayı, bilgi ve deneyimlerini belgelemeyi özellikle önemser. Ayrıca kadının insan haklarına ilişkin bilgileri her eğitim düzeyinden kadının anlayabileceği ve erişebileceği şekilde yazılı, görsel ve dijital yayın ve materyaller aracılığıyla kullanıma sunar ve yaygınlaştırır.

KİH, kuruluşundan bu yana, geniş bir kitleye (KİHEP katılımcıları, aktivistler, akademisyenler, yetkililer, uluslararası izleyiciler) yönelik farklı düzeylerde, çok sayıda basılı ve görsel-işitsel kaynak materyal oluşturmaya dönük bir yayın politikası izliyor. Bir süredir de, üreteceği yeni materyaller ve mevcut yayınlarını yaygınlaştırma konusunda, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçları da hesaba katmayı önceliklendiriyor.

Kitle iletişim araçları ve anaakım medyanın erkek egemen ve anti-demokratik yayın politikalarının, kadın hareketinin kamuoyuna ulaşması önünde ciddi bir engel olduğunun bilincinde olan KİH, alternatif medya ile ilişkilerinin yanı sıra sosyal medya ve yeni iletişim kanallarını da kamuoyuna ulaşmak için etkin şekilde kullanmayı önemser.

KİH, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) düzeyindeki konferanslara ve etkinliklere katkıda bulunmanın ve hareket içindeki diğer örgütleri de uluslararası savunuculuk çalışmaları için teşvik edip harekete geçirmenin önemli olduğuna inanır. Çünkü 1990’lardan beri insan hakları, kadının insan hakları ve çevre hakkındaki küresel BM konferansları uluslararası kadın hareketleri için ulusal ve uluslararası platformlarda ortak stratejiler formüle etmek için bir alan sağlamakta, aynı zamanda kadın hareketinin ulusal savunuculuk çabaları için de önemli araçlar olarak kullanılmakta. Bu tür toplantılara katılmak ve katkıda bulunmak, diğer örgütleri de bu amaçla harekete geçirmek için yoğun bir yayın, tanıtım ve ağ kurma stratejisi gerektirdiğinden, bu stratejiler de KİH için feminist bilgi ve stratejilerin öğrenilmesi, üretilmesi ve paylaşılması faaliyetlerinin bir ayağını oluşturur.

KİH yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda;

  • Var olan yayınlarını, özellikle yasal haklarla ilgili olanları güncel bilgilerle gözden geçirerek yeniden basar ve yaygınlaştırır.
  • Tüm yayınlarının öncelikle her kesimden kadınlar için ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla basılı ve elektronik formatta dağıtımını organize eder.
  • Türkiye’deki kadın hareketinin bilgisini uluslararası mecraya, uluslararası feminist bilgiyi yerele taşıyabilmek için gayret gösterir. Bu sebeple, Türkçe ve İngilizce yayınlarının yanı sıra yayınlarının bir kısmının Kürtçe’ye çevirerek yaygınlaştırılması için uğraş verir.
  • İhtiyaca uygun yeni yayınların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütür.
  • Feminist bilginin yaygınlaştırmak amacıyla yalnızca yayın değil, günümüz koşullarına uygun olarak görsel ve görsel-işitsel materyaller de üretmeye önem verir.
  • Kadının insan haklarıyla ilgili Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek bunları sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşır.
  • Uluslararası ve/veya bölgesel toplantılar, etkinliklerde katılımcı veya koordinatör olarak farklı düzeylerde (yerel, ulusal ve uluslararası) tecrübe ve bilgi paylaşımına büyük önem verir; hareketteki diğer örgütlenmeleri de bu konuda teşvik eder.