Skip to main content

İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW Çerçevesi: Kadına yönelik şiddeti önleme ve kadına yönelik şiddetle mücadele önlemlerinin karşılaştırılması (2021, Türkçe, İngilizce)

Bu metin, İstanbul Sözleşmesi’nin CEDAW çerçevesini oluşturan üç kaynak üzerine inşa edildiğini açıklamalarıyla sunmaktadır: Sözleşme, Genel Tavsiye Kararları ve İçtihat. Ayrıca bu metin, İstanbul Sözleşmesi’ndeki kadına yönelik şiddeti önlemeye ve kadına yönelik şiddete müdahaleye dair yasal açıdan bağlayıcı yükümlülüklere ilişkin daha ayrıntılı bir katalog oluşturmakta ve bu yolla bahsi geçen kaynakların ne şekillerde tamamlandığını da göstermektedir.

*Avrupa Konseyi’nin İngilizce olarak yayınladığı bu metni Kadının İnsan Hakları Derneği olarak sizin için Türkçeleştirdik.

Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Ortakları Araştırması: Avrupa ve Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması (2019, Türkçe çevirisi)

Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Ortakları’nın Avrupa ve Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması üzerine yaptığı araştırmanın Türkçe çevirisini sizinle paylaşıyoruz.


Covid-19’la Mücadelede Feminist Politika (2020, Türkçe, İngilizce)

Bu metin insan hakları, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal ve ekonomik adalet konularına odaklanmış ve küresel hareketler içerisinde yer alan feminist örgüt ve aktivistler tarafından hazırlanmıştır. Metin, COVID-19 salgını döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere derinleşen hak ihlalleri ve adaletsizlikler karşısında toplumsal cinsiyet eşitliğini ve insan haklarını merkezine alan; eşit, adil ve özgür bir dünya düzeninin tesis edilmesi yönünde feminist ilke ve politikaların salgınla mücadelenin merkezinde olması gerektiğini önermektedir.