Skip to main content
Genel

İsrail Filistin Halkına Açtığı Savaşı  Acilen Durdurmalı, Filistin’e Yönelik Sömürgeci İşgal Politikalarını Derhal Terk Etmelidir!

By Kasım 9, 2023No Comments

Bizler Türkiye’den Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR)  üyesi feminist ve LGBTİ+ örgütleri olarak, her türlü savaş, soykırım ve işgal politikalarının karşısındayız. Çünkü savaş insanlık üzerinde tarifi olmayan yaralar açar ve savaşların en büyük mağdurları kadınlar, LGBTİ+’lar ve çocuklardır. 

Biliyoruz ki İsrail yıllardır uluslararası alanda bölgedeki kadın  ve LGBTİ+ haklarının savunucusu görüntüsü altında Filistin halkına yönelik şiddeti ve  soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyor. İşgal sebebiyle yıllardır başta kadınlar ve LGBTİ+’lar olmak üzere Filistin halkı  en temel  haklarına ve demokrasiye erişemiyor. 7 Ekim’den beri sürdürülen abluka ve saldırılar ise tüm insanlığın gözü önünde gerçekleşiyor, insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden bazı ülkeler ise, soykırımı ve işgali olumlayan bir tavır takınıyor.

Bizler, işgalin ve savaşın yoksulluk, işsizlik, radikalizm, köktencilik, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel şiddete yol açtığını, çocuklar için ise telafisi mümkün olmayan duygusal yaralar açtığını en iyi bilenleriz. Her savaşın en büyük kaybedenlerinin yine kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar, engelliler ve yaşlılar olduğunu, zorla yerinden edilmenin on yıllar boyu süren yoksulluk ve insan hakları ihlallerinin önünü açtığını biliyoruz. İsrail’e ve Birleşmiş Milletler üyesi tüm devletlere sesleniyoruz:  Bu savaşı ve işgali  acilen durdurun, şiddetsiz diyalog ve müzakere kanallarını derhal devreye sokun, yaşadığımız ekosisteme  ve insanlığa geri dönüşü olmayan zararlar vermekten vazgeçin. Barış istiyoruz, hemen şimdi!