Skip to main content
raporlar

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları olarak Cinsel ve Bedensel Haklar Toplantı Raporu

By Mart 2, 2004Mart 2nd, 2022No Comments

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları olarak Cinsel ve Bedensel Haklar Toplantı Raporu (2004, İngilizce)

Kadının İnsan Hakları Derneği Vakfı ve Mediterranean Academy of Diplomatic Studies tarafından düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları olarak Cinsel ve Bedensel Haklar Toplantısı 29 Mayıs-1 Haziran 2003 tarihleri arasında Malta’da gerçekleştirildi. Üç gün süren toplantıya Ürdün, Mısır, Lübnan, Filistin, Tunus, Fas, Cezayir, Türkiye, Pakistan, Malta ve A.B.D.’den 22 STK temsilcisi katıldı. Toplantı bölgede cinsel ve bedensel haklar konusunda bilgi ve deneyim alışverişi sağlamayı ve cinsel ve bedensel hakların hayata geçirilmesi çabalarının daha geniş bölgesel bir çerçevede tartışılmasını ve geliştirilmesini hedefliyordu. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da giderek güçlenen ve yaygınlaşan İnsan Hakları Olarak Cinsel ve Bedensel Haklar daynışma ağını daha da güçlendirerek bölgesel çabalara ivme kazandırmayı, ancak bunun yanında değişik ülke, toplum ve konuların kendine özgü özelliklerini de dikkate almayı amaçlıyordu. Toplantının temel amacı bölgedeki toplumların sosyal, dini, yasal ve politik ortak özelliklerinden ortaya çıkan organik bağlantıları saptamak ve/veya güçlendirmek ve cinsel ve bedensel hakların insan hakları olarak hayata geçirilebilmesi için stratejiler geliştirmekti.

Liz Erçevik Amado
İstanbul, 2004