Skip to main content
raporlar

Eşitlik İçin Belediyelerin Yapabileceği Çok Şey Var!

By Mart 11, 2024No Comments

Yerel yönetimlerden beklenti ve taleplerimizi, KİHEP eğiticilerinin yereldeki deneyim, gözlem, eleştiri ve önerileriyle derleyerek sizlerle paylaşıyoruz. (Türkçe, 2024)