Skip to main content
raporlar

Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından hazırlanarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili 2016 Yüksek Siyasal Forum’a sunulan gölge rapor

By Mart 2, 2016Mart 2nd, 2022No Comments