Skip to main content

RAPORLAR

Türkiye’nin 8. Dönem CEDAW Gölge Raporu’yla İlgili Konu ve Soru Listesi (2021, Türkçe, İngilizce)

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi  (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2021, Türkçe, İngilizce)

Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri Araştırma Raporu (2021, Türkçe)

Kadınların beden, cinsellik, doğum ve kürtaj konusundaki deneyim, algı ve duygu dünyalarını ön plana çıkaran bu araştırmanın, Türkiye’de yasal ama erişilebilir olmayan kürtaj hakkını savunmak ve etkili feminist yöntemlerle mücadele ve savunuculuk stratejileri belirlemeye katkı sunmasını umuyoruz.

İstanbul, 2021


Salgında Kadın Olmak Araştırma Raporu (2021, Türkçe Rapor, Özet Rapor, İngilizce)

Salgında Kadın Olmak Araştırması’nın Covid-19 küresel salgını ile başlayan krizde ve gelecekte yaşanması muhtemel diğer krizlerde kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi konusunda sürdürülecek tartışmalara katkıda bulunmasını diliyoruz.

İstanbul, 2021


Türkiye Pekin+25 Kadın Platformu Politika Tutum Belgesi (2019, Türkçe, İngilizce)

İstanbul, 2019


Türkiye 2. Gözden Geçirme Sivil Toplum Alternatif Raporu  (2019, Türkçe, İngilizce)

Kadının İnsan Hakları Derneği Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği,Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Kadın Koalisyonu – Uluslararası Çalışma Grubu, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu, YERELİZ – Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
İstanbul, 2019


2012-2018 KİHEP Bağımsız Değerlendirme Raporu  (2019, Türkçe, Türkçe özet, İngilizce, İngilizce özet)

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Hükümlerini Yürürlüğe Koyan Yasal ve Diğer Tedbirler Hakkında Türkiye’nin İlk Raporuna İlişkin Sivil Toplum Örgütlerinin Gölge Raporu (2017, Türkçe, İngilizce)

Kadının İnsan Hakları Derneği Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Eşitlik İzleme Kadın Grubu, Engelli Kadın Derneği, Kaos GL Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
İstanbul, 2017


Women’s Major Group (WMG – Kadınların Temel Grubu) Tarafından Gönüllü Ülke Gözden Geçirmesi – Voluntary National Review (VNR) Sürecine İlişkin Tavsiyeler (2017, Türkçe)

Kadının İnsan Hakları Derneği, FEIM, ActionAid Fransa, International Women’s Rights Action Watch, International Women’s Health Coalition

Çeviri: Defne Orhun


Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2016, Türkçe,İngilizce)

Gölge Rapor’un Türkçe çevirisi CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu tarafından hazırlanıp 2016’da basılmış olan CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu 7. Dönem Gölge Raporu ve Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi’nin Nihai Yorumları kitabından alınmıştır.


Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından hazırlanarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili 2016 Yüksek Siyasal Forum’a sunulan gölge rapor (2016, İngilizce)

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 60. Oturumu 14 – 24 Mart 2016 Ortaklaşılmış Kararlar (2016, Türkçe)

Çeviri: Nazan Moroğlu


Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Etki Değerlendirme Raporu 2005-2011 Dönemi (2012, Türkçe, İngilizce, Özet)

Felisa Tibbitts


Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2010, Türkçe, İngilizce)

Türkiye’de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler: Lizbon Süreci ve Kadın Girişimciliği (2008, Türkçe)

Bu sunum Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas tarafından hazırlanıp, 25 Ağustos 2008 Ankara′da düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi′nde sunulmuştur.


Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (2005, Türkçe, İngilizce)

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları olarak Cinsel ve Bedensel Haklar Toplantı Raporu (2004, İngilizce)

Kadının İnsan Hakları Derneği Vakfı ve Mediterranean Academy of Diplomatic Studies tarafından düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da İnsan Hakları olarak Cinsel ve Bedensel Haklar Toplantısı 29 Mayıs-1 Haziran 2003 tarihleri arasında Malta’da gerçekleştirildi. Üç gün süren toplantıya Ürdün, Mısır, Lübnan, Filistin, Tunus, Fas, Cezayir, Türkiye, Pakistan, Malta ve A.B.D.’den 22 STK temsilcisi katıldı. Toplantı bölgede cinsel ve bedensel haklar konusunda bilgi ve deneyim alışverişi sağlamayı ve cinsel ve bedensel hakların hayata geçirilmesi çabalarının daha geniş bölgesel bir çerçevede tartışılmasını ve geliştirilmesini hedefliyordu. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da giderek güçlenen ve yaygınlaşan İnsan Hakları Olarak Cinsel ve Bedensel Haklar daynışma ağını daha da güçlendirerek bölgesel çabalara ivme kazandırmayı, ancak bunun yanında değişik ülke, toplum ve konuların kendine özgü özelliklerini de dikkate almayı amaçlıyordu. Toplantının temel amacı bölgedeki toplumların sosyal, dini, yasal ve politik ortak özelliklerinden ortaya çıkan organik bağlantıları saptamak ve/veya güçlendirmek ve cinsel ve bedensel hakların insan hakları olarak hayata geçirilebilmesi için stratejiler geliştirmekti.

Liz Erçevik Amado
İstanbul, 2004


Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı 1995–2003 Değerlendirme Raporu (2003, Türkçe, İngilizce)

İslamiyet ve Kadının Cinselliği: Türkiye′den Bir Araştırma Raporu (2001, İngilizce)

Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından Doğu Anadolu’da yapılan araştırma çalışmasında toplanan verileri temel alan bu makale, kadının cinselliğinin çerçevesini çizen başlık parası, çok eşlilik, zorla evlendirme, aile içi şiddet, üreme sağlığı, evlilik dışı ilişkilerin sonuçları, dini nikah/resmi nikah gibi temel faktörlerle ilgili yasaları ve uygulamaları incelemektedir.

Pınar İlkkaracan
Good Sex: Feminist Perspectives from the World’s Religions
Rutgers University Press
New Jersey, 2001


Aile İçi Şiddet Ve Cinsel Taciz Üzerine Bir Araştırma – Ankara (1999, İngilizce)

Karşı Şiddet, Kadının İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşundan beri öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Dr. Leyla Gülçür tarafından, Ankara’da kadınların aile yaşamı ve aile içi şiddet konusunda yapılmış bir saha araştırmasına dayanan bu rapor, “Aileyi Koruma Yasası”nın çıkarılması ile sonuçlanan kampanya çerçevesindeki eylem-araştırma çalışmalardan biridir.

Leyla Gülçür
İstanbul, 1999


İnsan Hakları Eğitimi Türkiye Programı 1998-2007 (1999, Türkçe, İngilizce)

İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Komitesi
Ankara, Temmuz 1999


Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Gölge Raporu (1997, Türkçe, İngilizce)

Almanya’daki Türkiyeli Kadın Göçmenlerin Deneyimleri: Aile Yaşamı ve Ev İçi Şiddet (1996, İngilizce)

Bu araştırma, Berlin’de yaşayan göçmen Türk kadınlarının aile yaşamlarına, aile içi şiddet konusundaki deneyimlerine ve buna karşı geliştirdikleri stratejilere ilişkin ampirik bilgilere dayanmaktadır. Avrupa’da, Müslüman kadınların aileyle ilgili kararlar üzerinde çok az etkili olabildiklerine ve aile içinde Batılı kadınlardan daha fazla şiddet yaşadıklarına dair bir genel bir kanı vardır. Bu makale, sanılanın aksine Müslüman veya Doğulu toplumlardan kadınların aile içi karar mekanizmalarında söz sahibi olmak için kendilerine özgü stratejiler geliştirdiklerini ve göçmenliğin dezavantajlarına karşın, şiddete karşı, diğer kadınlar kadar direndiklerini savunmaktadır.

Pınar İlkkaracan
İstanbul, 1996. Yeniden basım 1999.