Skip to main content
Genel

Yeni Onaylanan TCK 103 Düzenlemesi Uygulamada 12-15 Yaş Arasında Rıza Aranma Tehlikesi Yaratabilir

By Kasım 25, 2016Haziran 16th, 2018No Comments

YENİ ONAYLANAN TCK 103 DÜZENLEMESİ UYGULAMADA 12-15 YAŞ ARASINDA RIZA ARANMA TEHLİKESİ YARATABİLİR 

Başta 140’a yakın kadın örgütünün oluşturduğu TCK 103 Kadın Platformu olmak üzere,  çeşitli kadın ve çocuk derneklerinden, aile hekimlerine, avukatlardan, toplumun çeşitli kesimlerine, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler sonucunda hükümet, 17 Kasım gecesi verdiği cinsel istismarcılara af ve istismarcıyla evlilik önergesini geri çekmek zorunda kaldı. Ancak, 438 sıra sayılı kanun tasarısının 13. maddesi ile TCK 103. maddesinin yeniden düzenlenmesi TBMM’nin 24 Kasım 2016 oturumunda onaylandı. Buna göre, maddeye 12 yaş kademelendirmesi getirilmiş oldu. 

Yeni haliyle TCK 103.nolu madde, eski halinde olduğu gibi 15 yaş altı çocuklarda rıza aranmasını engellemektedir. Ancak bazı davalarda örneklerini gördüğümüz gibi bu yoruma yer vermeyecek şekilde, açıkça ifade edilmediği için yargıda farklı yorumlara yol açabilir.  Dolayısıyla uygulamada 12-15 yaş arası çocuklarda rıza aranmasına yol açma tehlikesi bulunmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 103. maddeye dair iptal kararlarında, farklı yaştaki çocukların istismardan farklı şekilde etkileneceği savı, 12-15 yaş arası çocuklar için ayrı bir kategori yaratılarak çözülmeye çalışılsa da; bu kategori bu yaş aralığındaki çocuklarda, mahkemelerde rızalarının sorgulanmasına ve “istismarcıyla evliliğe zorlanmasına” neden olabilir. Ne yazık ki hukuk tarihimiz, bazı mahkemelerin, bu yaş kategorisinin yokluğunda dahi 13 yaşındaki çocuklarda rıza arandığını gösteren örneklere sahiptir.  12-15 yaş arası çocukların cinsel istismara “rıza” gösterebileceğine, evlendirilebileceğine dair toplum nezdinde bir algı oluşturulmaya çalışılması ise, zaten geri çekilen önerge ile kısmi siyasi onay gösterilmiş olan erken evliliklere kapı açma tehlikesini barındırmaktadır. 

Bu onaylanan madde uygulamada rıza yaşının farklı yorumlanmasına ilişkin tehlikeler yaratabilir. Çünkü bu maddenin, 12 yaşından küçük çocuklara yönelik tecavüz suçunun cezasında artırım yapılmak için hazırlandığı öne sürülse de, madde ile yaş kademelendirilmesi yapılmakta ve cinsel ilişkiye rıza yaşının 12’ye düşürülmesinin kapısı aralanmaktır. Bunun sonucu olarak kız çocuklarının zorla ve erken yaşta evlendirilmelerinin yasal yolu açılabilir. Tek bir hâkimin bile bu maddeye dayanarak aldığı bir kararın içtihat olarak kabul edilmesi yolu ile yasalaşmasına bile gerek kalmadan, uygulamada rıza ve evlilik yaşının 12’ye indirilmesi çok kolaylaşacaktır. Adalet Bakanı’nın “küçüğün rızası ve ailenin onayı” ile yapılan veya yapılacak fiili evliliklere ilişkin sözleri de bu tehlikeye işaret ediyor. 15 yaş altı çocuğun rızası olamaz ve ailenin onayı suçlunun işlediği suçu örtbas edemez. 

Çocuk istismarına karşı etkin mücadele için taleplerimizi ve önerilerimizi bir kez daha yineliyoruz:

 1. TCK 103. maddede, 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışa rızasının olduğunun kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmelidir: Olayın taraflarından ikisi de çocuksa, bu çocukları cinsel davranışa yönlendiren, kolaylaştıran, teşvik eden ve zorlayan kişiler mutlaka cezalandırılmalıdır. Aksi halde çocuklara ceza verilmemesinden cesaret alınarak gelenek, görenek, adet, dini referanslar vb. bahaneler ile bu çocukların zorla bir “evlilik” ilişkisi içerisine sokulması kuvvetle muhtemeldir.
 2. Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir: Erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi gerekli ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. maddesi gereği zorunludur.
 3. Çocukların dini nikâh ile evlendirilmesi suç olarak düzenlenmelidir ve dini nikâhla yapılan tüm evlilikler kayıt altına alınmalıdır: Anayasa Mahkemesi, Ceza Kanunu’nun resmi nikâh olmaksızın dini nikâh yapılmasını suç olarak düzenleyen maddesini iptal ederek, çocukların dini nikâh adı altında cinsel istismarının ve aynı zamanda erkek çok eşliliğinin önünü açmıştır.

Bu gerekçelerle, TCK 103 Kadın Platformu olarak, bu maddedeki 12 yaş kademelendirmesinin uygulamada farklı yorumlara neden olabileceğine inanıyoruz.  Bu çerçevede, tüm milletvekillerini yukarıdaki ek taleplerimizin yasalaştırılması ve TCK 103’ün 15 yaş altı çocukların rızasından ve evliliğinden söz etmeyecek şekilde uygulanması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadın ve çocuk örgütleri olmak üzere tüm kamuoyunu, basın ve medya kuruluşlarını önümüzdeki süreçte uygulamanın ve yargı kararlarının takipçisi olmaya çağırıyoruz! 

TCK 103 KADIN PLATFORMU, 25.11.2016

 1. 17+ Alevi Kadınlar
 2. 5 Harfliler
 3. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu 
 4. Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
 5. Aka-Der Kadın Faaliyeti 
 6. Akdam – Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği
 7. Almanya Göçmen Kadınlar Birliği 
 8. Altınoluk Demokrasi Platformu Kadınları
 9. Ankara Feminist Kolektif
 10. Ankara Kadın Platformu
 11. Antalya Feminist Kolektif
 12. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 13. Antalya Kadın Platformu
 14. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye
 15. Aydın Kadın Efeler Derneği
 16. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 17. Bağımsız Kadın Derneği Mersin
 18. Bilgi Kadın 
 19. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 20. BPW Türkiye – İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu
 21. Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)
 22. CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 
 23. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 24. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu 
 25. Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder
 26. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
 27. Datça Kadın Girişimi
 28. Demir Leblebi Kadın Derneği
 29. Demokratik Kadın Hareketi
 30. Disk Kadın Komisyonu
 31. Diyarbakır İş Kadınları Derneği
 32. Edirne Çocuk Hakları Derneği 
 33. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (Ekamader)
 34. Edremit Demokrasi Platformu Kadınları
 35. Ege Kadın Buluşması Platformu
 36. Ekmek ve Gül Kadın Grubu 
 37. Engelli Kadın Derneği – Enkad
 38. Erktolia 
 39. Eşit Yaşam Derneği
 40. EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu
 41. Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu
 42. Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu
 43. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 44. EVKAD Adana 
 45. Faaliyeti Durdurulan VAKAD’ın Emekçileri-düzeltme
 46. Federation of Business and Professional Women
 47. Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği 
 48. Fethiye Kadın Platformu
 49. Filmmor Kadın Kooperatifi
 50. FKF’li Kadınlar 
 51. Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
 52. Göztepe Dayanismasi L’animo Kadın Grubu
 53. Günebakan  Kadın Derneği
 54. Hevi LGBTİ Derneği
 55. IAW – International Alliance of Women
 56. İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu
 57. İlerici Kadın Derneği, Antalya
 58. İlerici Kadınlar Meclisi
 59. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
 60. İzmir Amargi
 61. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 62. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 63. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
 64. Kadav – Kadınlarla Dayanışma Vakfı
 65. Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği
 66. Ka-Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
 67. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
 68. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 69. Kadın Çalışmaları Derneği
 70. Kadın Dayanışma Vakfı
 71. Kadın Emeği Derneği
 72. Kadın Emeği Kolektifi
 73. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı
 74. Kadın Koalisyonu 
 75. Kadın Özgürlük Meclisi
 76. Kadın Partisi
 77. Kadın Yazarlar Derneği
 78. Kadının İnsan Hakları Derneği Derneği
 79. Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
 80. Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
 81. Kampüs Cadıları 
 82. KAOS GL Derneği
 83. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği  
 84. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği 
 85. Karya Kadın Derneği 
 86. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
 87. Kazdağlı Kadınlar 
 88. Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi 
 89. Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği 
 90. KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu 
 91. KEİG Platformu
 92. KESK Kadın Meclisi
 93. Keskesor  LGBT
 94. Kırmızı Biber Derneği
 95. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
 96. Kocaeli Kadın Platformu
 97. Koza Kadın Derneği  
 98. Lambda İstanbul 
 99. Lezbiyen Biseksüel Feministler  
 100. Mardin Ortak İşbirliği Kadın Derneği
 101. Mardin Ortak Kadın ve İşbirliği Derneği
 102. Marmara Grubu Vakfı 
 103. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
 104. Mersin 7 Renk LGBT Derneği 
 105. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 106. Mor Çetele 
 107. Mor Dayanışma
 108. Mor Pusula
 109. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 110. Muğla Emek Benim Kadın Derneği 
 111. Muğla Kadın Dayanışma Grubu
 112. Özgür Genç Kadın
 113. Özgür Renkler Derneği
 114. Pembe Hayat LGBTT Derneği
 115. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
 116. SODA – Sosyal Dayanışma Ağı 
 117. Sosyalist Kadın Meclisleri
 118. SPOD – Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 
 119. Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
 120. TMMOB İstanbul Kadın Komisyon
 121. TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu
 122. Toplumcu Kadın Psikologlar 
 123. Trabzon Demokratik Kadın Platformu
 124. TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu
 125. Türk Kadınlar Birliği
 126. Türk Kadınlar Konseyi
 127. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
 128. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
 129. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
 130. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
 131. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 
 132. Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği
 133. Üniversiteli Kadın Kolektifi 
 134. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
 135. Yeni Demokrat Kadın
 136. Yeryüzü Kadınları
 137. Yeşil Feministler  
 138. Yoğurtçu Kadın Forumu