Skip to main content
Genel

Türkiye’de Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü ile LGBTİQ+ Hakları için CSBR Dayanışma Metni

By Şubat 18, 2021No Comments

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH) olarak kurucusu ve üyesi olduğumuz Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılmasına ilişkin açıklama yayınladı.

“Türkiye’deki LGBTİQ+’lara ve onların zulüm ve şiddetten uzak, onurlu bir yaşam sürme haklarına kesin bir şekilde destek veriyoruz” diyen Koalisyon’un açıklama metni Türkçe olarak paylaşıyoruz. Ayrıca metnin İngilizce‘sine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü ile LGBTİQ+ Hakları için CSBR Dayanışma Metni

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies, CSBR) olarak, ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile LGBTİQ+ haklarına saygı duyulmasını sağlamak için Türkiye’de mücadele eden verenlerle dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik özgürlüklerin son günlerde gördüğü baskılar ve artan şiddetten derin endişe duyuyoruz. Kampüsteki LGBTİQ+ Öğrenci Kulübü’nün kapatıldığı[1], özellikle LGBTİQ+ öğrenciler ve tüm LGBTİQ+ topluluğu hedef alınarak yüzlerce öğrenci ve aktivistin gözaltına alındığı ve tutuklandığı, kampüsün polis tarafından ablukaya alındığı görülmektedir.

İfade özgürlüğü ve barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne bağlılık demokratik toplumların temel taşıdır ve farklı kesimler arasında fikir alışverişlerini, çoğulculuğu ve diyalog kurulmasını temin eder. AKP hükümeti, son birkaç yıldır “ulusal güvenliği” destekleme bahanesiyle üniversitelerdeki kamusal tartışmaları ve eleştirileri giderek susturmaya çalışmakta ve bunun düzeyi, toplu ihraçlar, eleştirel görüşlerini dile getiren öğretim görevlilerine karşı alınan idari veya adli tedbirler ve akademisyen, öğrenci ve aydınların tutuklanması ile gittikçe artmaktadır.[2]

Yükseköğrenim alanında yıllar içinde artan bu şiddet, Türkiye’nin toplumsal alanlarına yayılarak ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve insan hakları üzerinde de derin ve caydırıcı bir etki yaratmaktadır.  Boğaziçi Üniversitesi’ndeki en son olaylar ve iktidarda bulunanların (atanmış Üniversite Rektörü, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere) açıklamaları, akademik özgürlükler ve özellikle de İslami değerler adına LGBTİQ+ hakları konusunda uygulanan kısıtlamaları haklı göstermeye çalıştıkları düşünüldüğünde, son derece tedirginlik vericidir.[3]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna yaptığı açıklamada, protestolar ile ilgili olarak LGBTİQ+’ları hedef almış ve LGBTİQ+ varlığının Türk milli ve manevi değerlerine uygun olmadığını söyleyerek Türkiye’de LGBTİQ+ bireylerin varlığını inkar etmiştir. Müslüman toplumlarda yaşayan feministler ve LGBTİQ+ bireyler olarak, Müslüman toplumlarda ve dünyanın her yerinde LGBTİQ+’ların her zaman var olduklarını ve var olmaya devam edeceklerini tartışmasız olarak bir kez daha ifade ediyoruz. İster devletin ister devlet dışı aktörlerin temel insan haklarını reddetme amacıyla dinin araçsallaştırılmasına asla göz yumulamaz.

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu olarak, yürürlükteki yargı ve hukuk mekanizmalarında hiçbir koruma veya başvuru merci olmaksızın korku ve güvensizlik ortamında örgütlenen ve yaşayan arkadaşlarımızın güvenliği ve emniyeti konusunda büyük endişe duyuyoruz.

Türkiye hükümetini, insan hakları konusundaki yükümlülükleri ve anayasasına uygun olarak, Türkiye’de bağımsız düşünce ile ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarını güvenceye almaya çağırıyoruz.

Cinsel ve bedensel bütünlüğün, ifade özgürlüğünün, din ve inanç özgürlüğünün cinsiyet, milliyet, sınıf, yaş, zihinsel ve fiziksel yeti, din, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliklerine bakılmaksızın tüm insanların temel hakları olduğunu tekrarlıyoruz. Türkiye’deki LGBTİQ+’lara ve onların zulüm ve şiddetten uzak, onurlu bir yaşam sürme haklarına kesin bir şekilde destek veriyoruz.

Uluslararası toplumun farkındalık yaratması, dayanışma açıklamaları yapması ve Türkiye’de olanların tüm dünyaya anlatılması için Türkiye’den gelen çağrılara katılıyor, seslerini çoğaltıyoruz.

#LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır #AsagiBakmayacagiz #WeWillNotLookDown

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR)

Notlar:

1. Melih Bulu shut off the Boğaziçi LGBTI+ Studies Club!
2. Middle East Studies Association
3. Slander, investigations, and hate campaigns against LGBTI+’s at Boğaziçi University