Skip to main content

Uluslararası Düzeyde Savunuculuk

Kadının Insan Hakları Derneği, BM mekanizmalarına, süreçlerine ve uluslararası kadın hareketlerine, uluslararası savunuculuk ve ağ faaliyetlerine aktif şekilde katılmaktadır. Yerel, milli, bölgesel ve uluslararası alanlarda çalışmanın ve tecrübeler ile gelişmelerin bunlarda paylaşılmasının hakların gelişmesinde büyük önemi olduğuna inanıyoruz. BM süreçlerine hem yerel, ulusal ve bölgesel alanlardaki çabamızı ve taleplerimizi taşımak amacıyla, hem de kadının ve insan haklarının geliştirilmesine uluslararası alanda katkıda bulunmak amacıyla katılıyoruz. Uluslararası platformda, Kadının Insan Hakları Derneği, savunuculuktan koalisyonlar kurmaya kadar çeşitli alanlarda uluslararası hareketlere katılmak/başlatmak, ulusal ve uluslararası alanı birleştiren köprüler kurmak ve destek ağlarına katılmak/başlatmak şeklinde çalışır.

Kadının Insan Hakları Derneği, kadının insan haklarını iyileştirmek amacıyla BM seviyesinde Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Pekin + 5’de öncü rol oynamıştır. Kadının cinsel ve doğurganlık sağlığı ve hakları konusunda ise uluslararası ve bölgesel alanlarda Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar İçin Dayanışma Ağı ile ICPD +10, Pekin +10 ve BM HIV/AIDS Özel Oturumu (UNGASS)’e katılmıştır. Dernek ayrıca Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) ve Nüfus ve Kalkınma Komisyonu (CPD)’lere katılmıştır. Şu dönemde de aktif bir şekilde 2015 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri süreci, ICPD +20 ve Pekin + 20 süreçlerine uluslararası kadın hareketinin bir parçası olarak katılmaktadır. 

Kadının İnsan Hakları Derneği 1997, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye’nin yıllık ülke raporları için gölge raporları sunduk ve inceleme toplantıları süresince Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi ve Türkiye Hükümet Delegasyonları′nda savunuculuk yapmıştır. Gölge raporlarımızda sunduğumuz analiz ve talepler komitenin sonuç yorumlarına dahil edildi ve bunları ülkemizde kadının insan haklarını geliştirmek amaçlı yürüttüğümüz lobicilik faaliyetlerinde başarıyla kullandık. Kadının Insan Hakları Derneği Pekin + 5, Pekin +10 ve UN Commission on the Status of Women (CSW) 50., 51. ve 55. oturumunda Türk Hükümeti delegasyonlarına katılmıştır.

2004 yılından bu yana, Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar İçin Dayanışma Ağı cinsel ve üreme sağlığı ve haklarının iyileştirilmesi konusunda uluslararası toplumda ve hükümetlerinde lobicilik faaliyetleri yapmak amacıyla BM süreçlerinde yer almaktadır. Bölgemizden BM süreçlerine katılım ve bu süreçlerde görünürlülük düşük olduğu için, çabalarımız savunuculuğu artırma anlamında ve özellikle konu cinsel ve üreme sağlığı ve hakları olduğu için daha da önemlidir. Birçok konuda bölge hükümetlerinin delegasyonlarını etkiledik ve bölgedeki muhafazakar yaklaşımlara meydan okuyup alternatif görüşleri destekleyerek cinsel ve bedensel haklar konusunda kamuoyuna açıklamalarda bulunduk.  Koalisyonun STK delegasyonlarının yoğun çalışmaları sayesinde ICPD + 10, Pekin +10 ve UNGASS ‘de muhafazakar Müslüman ve Hıristiyan hükümetlere başarıyla meydan okuduk, sonuç belgelerinde gerici bir dil kullanılmasını engelledik ve uluslararası seviyede cinsel ve bedensel hakların insan hakları olması konusunda taleplerimizi sunduk.  Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Beijing +10, ve UNGASS gibi toplantılarda sunduğumuz STK bildirgeleri bu süreçlerdeki en ilerici söylemler arasında yer aldı.