Skip to main content
kampanya ve bildiriler

Erkek Şiddetini Görünmez Kılan Yasa Tasarısına İtiraz Ediyoruz!

By Nisan 4, 2018Ekim 4th, 2020No Comments

Nisan 2018

Çocukların haklarını gözetmeden ve hak temelli bir yaklaşım benimsemeden, ilgili tarafların görüşü alınmadan hazırlanarak 9 Nisan 2018’de TBMM’ye sunulan, çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın geri çekilmesi ve iyileştirilmesine yönelik imza metni ve kampanya