Skip to main content
Genel

Mali İşler ve Finans Sorumlusu İş İlanı

By Şubat 16, 2024No Comments

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulmuş bağımsız feminist bir kadın örgüttür. KİH, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmaktadır.

Ekip olarak kadının insan haklarının hayata geçirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak yaptığımız çalışmalara katkı sağlayacak, İstanbul’daki ofisimizde tam zamanlı olarak çalışacak muhasebeden ve finansal raporlamadan sorumlu ekip arkadaşımızın ana görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Görev ve Sorumluluklar

  • Muhasebeye gelen ve kayıtlara alınacak evrakların muhasebe usul ve esasları açısından uygunluğunu ve yetkili imzalarını kontrol etmek,
  • Derneğin muhasebesini günlük olarak tutmak, cari hesap ödemelerini ve talimatları hazırlamak, dekontları ve ekstreleri almak vb. tüm banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapmak,
  • Personel özlük işlemlerini yürütmek ve aylık SGK prim bildirgelerini ve İŞKUR bildirimlerini hazırlamak,
  • Vergi dairesine verilen Muhtasar, KDV, Damga vb. beyannameleri hazırlamak ve vermek,
  • Dernekler yönetmeliği gereğince yapılması zorunlu olan mali bildirimleri takip etmek ve yapmak,
  • Mali belgeleri tasnif etmek ve dosyalamak,
  • Bilanço, gelir gider ve diğer mali tabloları hazırlamak,
  • Personel giriş-çıkış işlemlerini ve gerekli tüm resmi bildirimleri yapmak,
  • Portföy yönetimi takip etmek ve buna bağlı olarak muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek,
  • Gelir-gider durumuna ilişkin finansal rapor hazırlamak ve günlük olarak takip etmek,
  • Bütçelerinin hazırlanmasında ve bütçe takibinde ekibe yardımcı olmak ve düzenli olarak ekibe bilgi sağlamak,
  • Bağımsız mali denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesini organize etmek,
  • Dönem sonunda fon veren kuruluşun talebi doğrultusunda finansal raporları ve mali tabloları hazırlamak,
  • Derneğin toplantı takvimi doğrultusunda toplantılara katılım ve katkı sağlamak,
  • Dış toplantılara katılmak, derneği temsil etmek,
  • Dernek çalışmalarının sürdürülmesiyle ilgili ortak çalışmalara katılmak,
  • Derneğin mevcut veya potansiyel işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda strateji ve politika geliştirme süreçlerini yürütmek

Aranan Özellikler

  • Ön Lisans veya Lisans derecesi (Tercihen muhasebe, iktisat, işletme vb. bölümlerden mezun)
  • Tek düzen hesap planına vakıf
  • Logo-G3 muhasebe programlarını bilen
  • Alanında en az 3 yıl iş tecrübesi
  • İyi düzeyde sözlü ve yazılı Türkçe bilgisi
  • Tercihen sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
  • İyi düzeyde Microsoft Office bilgisi
  • Kendini feminist olarak tanımlama
  • Güçlü analitik düşünme ve problem çözme becerileri
  • Ekip çalışmasına yatkınlık
  • Sivil toplum deneyimi olan
  • Seyahat engelinin bulunmaması
  • Feminist harekette aktif olmak veya buna istekli olmak

Başvuru için özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa Türkçe veya İngilizce niyet mektubunuzu  [email protected] adresinden 7 Mart 2024 tarihine kadar bize iletebilirsiniz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.