Skip to main content
makaleler

Kuldan Yurttaşa: Kadınlar Neresinde? (1998, Türkçe)

By Mart 8, 2022No Comments

Kuldan Yurttaşa: Kadınlar Neresinde? (1998, Türkçe)

Bu yazı, 1996-1997 yıllarında Ümraniye ve Doğu Anadolu’da temsili örneklemle yapılan bir alan araştırmasına dayanarak Türkiye’de kadınların tüm çeşitlilikleriyle yurttaşlık projesinin hangi aşamasında olduklarını irdeliyor. Araştırmanın örnekleme yöntemi; çok aşamalı, tabakalı, küme örneklemesidir. Alan uygulaması çerçevesinde Doğu Bölgesi’ndeki 19 yerleşim biriminde 15-64 yaşları arasında 599 kadınla, Ümraniye’de 12-64 yaş grubundaki 530 kadınla yüz yüze görüşülmüştür.

İpek İlkkaracan, Pınar İlkkaracan
Bilanço 98: 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, s. 77-90
Tarih Vakfı
İstanbul, 1998