Skip to main content
Genel

Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri Araştırma Raporu Yayınlandı!

By Aralık 6, 2021No Comments

Kadının İnsan Hakları Derneği için Dissensus Araştırma tarafından yürütülen Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın da katkı sağladığı Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri araştırmasının sonuçlarının tartışıldığı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

3 Aralık 2021 Cuma günü 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen toplantı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Selime Büyükgöze’nin konuşmasıyla başladı. Selime Büyükgöze “Türkiye’de isteğe bağlı kürtaj 10 haftaya kadar hala yasal. Ancak biz başka pek çok alanda olduğu gibi, kürtaj hakkında da bu yasal hak ile yasanın uygulaması arasında devasa bir fark olduğunu görüyoruz. Bugün pek çok hastanede de yasal değil yasak diyerek yanlış bilgi verildiğini de  görebiliyoruz.” dedi. Ayrıca “Kürtaj konusunu konuşurken kadınların bedenleri üzerindeki denetimi bu şekilde daha kapsamlı bir şekilde konuşmamız, kadınların kendi bedenleri ve cinselliği ile kurduğu ilişkiden istenmeyen gebeliğe doğru giden yolu görmemiz ve daha sonra istenmeyen gebeliğin de sonlandırılmasının devlet eliyle zorlaştırılması olarak okumamız  gerekiyor.” diye ekledi. 

Toplantı Dissensus Araştırma’dan Nükhet Sirman ve Feyza Akınerdem’in yazdığı raporu sunmasıyla devam etti. Nükhet Sirman araştırmanın çerçevesini anlattı. Nükhet Sirman “Kürtaja yaklaşımın kendisiyle kürtaja yaklaşımın doğurganlıkla bağlantısının kadının bedeni ile olan ilişkisine bakarak daha bütüncül bir çerçeve çizmeye çalıştık. Yani kürtajı doğurganlığın, doğurganlığı da bedenin içerisine yerleştirmeye çalıştık.” dedi. Ardından konuşmaya başlayan Feyza Akınerdem raporda öne çıkan bulgulardan bahsetti. Feyza Akınerdem “Kadınların kendi yaşadıklarına dair anlattıklarının bütüncül bir şekilde patriyarkayı tarif ettiklerini gördük. Kadınlar bedenleri ile ilgili kararları kendileri almak ve bu noktada destek ve onay görmek istiyorlar.” dedi. Bunun yanı sıra genelde bunun tam tersi ile karşılaştıklarını ekledi. Kadınların birçok kararı kendilerinin alamadığını ama kendi alamadıkları kararların sonuçlarıyla kendilerinin yaşadıklarını yani yalnız başlarına bırakıldıklarını ekledi. 

Ardından Kadının İnsan Hakları Derneği Derneği’nden Aslı Elif Sakallı konuşarak 

“Bu araştırmayı yaptırırken, kürtajın 2012’den beri engellenmesinin ötesinde kriminalize edilmesinin karşısında kadınların kürtaja nasıl yaklaştıklarını anlayabilmek ayrıca beden, cinsellik, doğum konularında nasıl düşündüklerini ve neler deneyimlediklerini görebilmek istedik.” dedi. 

Bu araştırmanın kadınların beden, cinsellik, doğum ve kürtaj konusundaki deneyim, algı ve duygu dünyalarını ön plana çıkarırken Türkiye’de yasal ama erişilebilir olmayan kürtaj hakkını savunmak ve etkili feminist yöntemlerle mücadele ve savunuculuk stratejileri belirlemeye katkı sunmasını diliyoruz. Ayrıca araştırma sonuçlarının kürtaj hakkı konusunda yürütülecek feminist mücadelemizi güçlendirmesini ve yeni stratejiler geliştirmemize vesile olmasını ümit ediyoruz.   

Araştırmanın tamamına şuradan ulaşabilirsiniz:
https://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2021/12/kurtaj_raporu.pdf 

Tanıtım toplantısının Youtube kaydına şuradan ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=1Aj6GTEf-0w  

Kadının İnsan Hakları Derneği