Skip to main content
Genel

Kadının İnsan Hakları Derneği Psikolog Arıyor

By Nisan 6, 2023Nisan 18th, 2023No Comments


Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulan bağımsız bir kadın örgütüdür. Adını Birleşmiş Milletler ’in (BM) aynı yıl Viyana’da düzenlenen İnsan Hakları Dünya Konferansı’nda ortaya çıkan “Kadın hakları, insan haklarıdır!” söyleminden alan KİH, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmaktadır.

Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından yürütülecek olan “Afetten Etkilenen Kadınların Psikososyal Açıdan Desteklenmesi” çalışması kapsamında Diyarbakır’da bir psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanından oluşacak bir ekibin oluşturulması düşünülmektedir. Bu ekipte yer almak üzere; Diyarbakır, Adıyaman ve Malatya illerinde görev yapacak “Psikolog” istihdam edilecektir. İstihdam edilecek kişinin Diyarbakır’da ikamet ederek bu işi yürütmesi beklenmektedir. Diyarbakır dışında yani Adıyaman’da ya da Malatya’da yapılacak mobil çalışmaların süresi haftada toplam iki iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacaktır. İşin süresi 8 aydır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Psikoloji Bölümünden mezun olmak, tercihen klinik psikoloji bilgisine sahip olmak,
 • Feminist olmak, homofobik, transfobik, göçmen karşıtı olmamak,
 • En az 2 yıl saha deneyimine sahip,
 • Kürtçe bilmek, tercihen ek olarak Arapça bilmek,
 • Tercihen travma çalışmaları hakkında deneyimli olmak,
 • Tercihen ergen ve genç gruplarla çalışma deneyimine sahip,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • İş planlama, iş takibi yapabilecek ve gerektiğinde dernek ekibi ile koordineli bir şekilde iş planını sahaya göre revize edebilecek koordinasyon becerisine sahip,
 • Büyük ve küçük ekipler içinde çalışma yürütmeye yatkın, güçlü iletişim becerilerine sahip, çeşitli kültürlerden kişiler ile çalışma deneyimi olan,
 • Seyahat engeli olmayan

İş Tanımı:

Afetten etkilenmiş gruplarla birebir çalışan gönüllülere destek kapsamında:

 • Afetten etkilenmiş gruplarla birebir çalışan gönüllülere bireysel danışmanlık hizmeti vermek,
 • Afetten etkilenmiş gruplarla birebir çalışan gönüllüler ile onların ihtiyacını temel alan afet sonrası iyileşmeye hizmet edecek psikososyal çalışmaları bu proje kapsamında birlikte çalışacağı ekip arkadaşı Sosyal Hizmet Uzmanı ile beraber planlayabilmek ve uygulayabilmek,
 • Afetten etkilenmiş gruplarla birebir çadır ve konteyner kentlerde ya da geçici barınma yerlerinde çalışma yürüten gönüllülere bu çalışmalarda düzenli aralıklarla eşlik etmek ve onları bu dayanışma faaliyetlerini gerçekleştirirken gözlemlemek, gerektiğinde bu faaliyetlere bizzat katılmak, bu gözlemleri dernek ekibine olası hak ihlallerini raporlamak üzere kayıt altına almak ve dernek merkez ekibine düzenli olarak iletmek,

Afetten etkilenmiş kadınlar ve LGBTİ+larla birebir çalışma kapsamında:

 • Adıyaman, Malatya (Adıyaman ve Malatya’da haftada toplam iki iş gününü aşmayacak şekilde) ve Diyarbakır’da afetten etkilenmiş kadın ve LGBTİ+larla dernek ekibi ile yapılacak bir iş planı dahilinde bireysel danışmanlık çalışması yürütmek, bu çalışmaları dernek merkez ekibine raporlamak,
 • Adıyaman, Malatya (Adıyaman ve Malatya’da haftada toplam iki iş gününü aşmayacak şekilde) ve Diyarbakır’da afetten etkilenmiş kadın ve LGBTİ+larla dernek merkez ekibi ile yapılacak bir iş planı dahilinde afet sonrası iyileşmeye hizmet edecek sosyal çalışmaları ekip arkadaşı Sosyal Hizmet Uzmanı ile beraber planlayabilmek ve uygulayabilmek,

Her iki grup için de geçerli olmak üzere:

 • Gelen danışanları gerekli durumlarda hastane ve ilgili kamu kuruluşuna yönlendirmek, iş sözleşmesinin süresinin elverdiği ölçüde bir ay süreyle vaka takibini yapmak,
 • Gerekli durumlarda danışanlara telefon ve/veya Zoom, Skype, Google Meet vs bir platform üzerinden hizmet sağlamak,
 • Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından koordine edilecek sosyal çalışma kapsamında tespit edilen hassas durumdaki bireyler için ekip arkadaşı Sosyal Hizmet Uzmanı ile oluşturulan planlamalar kapsamında kendi payına düşen görevleri yerine getirmek, gerekli yönlendirmeleri (kamu ya da sivil toplum kurumlarına) yapmak ve iş sözleşmesinin süresinin elverdiği ölçüde vakanın bir ay süreyle takibini yapmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklar gibi başlıklarda dernek merkez ekibi ile beraber oluşturulacak içerikler üzerinden farkındalık oluşturacak faaliyetler organize etmek ve bunları gerçekleştirmek, bunları dernek merkez ekibine düzenli olarak raporlamak,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması için gerekli verileri dernek merkez ekibi ile paylaşmak, merkez ekibin ihtiyaç duyması halinde yapılacak toplantılara katılmak,
 • Tüm bilgilerin kişi haklarını ve mahremiyetini sağlayacak şekilde saklanmasını sağlamak

Başvuru için özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa niyet mektubunuzu 24 Nisan 2023 tarihine kadar [email protected] adresine iletebilirsiniz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.