Skip to main content
Genel

Kadının İnsan Hakları Derneği İletişim ve Yayınlar Sorumlusu Arıyor

By Ocak 24, 2020Şubat 7th, 2020No Comments

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulan bağımsız bir kadın örgütüdür. Adını Birleşmiş Milletler ’in (BM) aynı yıl Viyana’da düzenlenen İnsan Hakları Dünya Konferansı’nda ortaya çıkan “Kadın hakları, insan haklarıdır!” söyleminden alan KİH, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmaktadır.

Görevin Kapsamı

İletişim ekibi olarak, derneğin yayınları ve basınla ilişkileri ile ilgili tüm süreçlerde program ekiplerine destek vermek, stratejik iletişim planının uygulanmasını sağlamak, derneğin web sitesi ve online yayınlarına ilişkin süreçleri koordine etmek, sosyal medya hesaplarını yönetmek.

Görev ve Sorumluluklar

 • Derneğin stratejik iletişim planının uygulanması sürecinde ekibi koordine etmek, gerekli revizyonları yapmak, (varsa) danışmanlık hizmetine destek olmak,
 • Yıllık bütçe ve faaliyet planlaması yapılırken iletişim ve yayınlarla ilgili bütçe taslakları oluşturmak ve yıl içinde gerekebilecek revizyonlar konusunda program ekipleriyle birlikte çalışmak,
 • Derneğin programları (KİHEP, ulusal ve uluslararası savunuculuk, feminist bilgi üretimi ve paylaşımı) kapsamına giren içerik, teknik ve planlama öncelikli iletişim faaliyetlerini ekiple birlikte planlamak ve yürütmek,
 • Dernek faaliyetleriyle ilgili raporlama ve izleme & değerlendirme çalışmalarında iletişim ve yayınlarla ilgili yazılacak bölümlerde ilgili ekibe destek vermek, gerekli bölümlerin taslaklarını oluşturulmak,
 • Derneğin mevcut ve ileride hazırlanacak süreli ve tekil yayınlarının ve görsel-işitsel materyallerin hazırlık sürecinde ilgili ekibe destek vermek;
 • Dernek yayınlarının ve görsel-işitsel materyallerinin üretilmesi konusundaki teklif süreçleri ile tasarım, uygulama, baskı ve dağıtım süreçlerini yürütmek,
 • Tanıtım materyallerini ilgili ekiple birlikte planlamak, bunların tasarım, uygulama ve baskı süreçlerini yürütmek,
 • Derneğin medya ve basın ilişkilerini ve ilgili faaliyetleri ekiple işbirliği halinde yürütmek; basın listesini güncellemek; ana akım ve muhalif medyada yaygınlaştırılacak dernek faaliyetlerinin basın bültenlerinin hazırlık ve dağıtım süreçlerini ilgili ekiple işbirliği halinde yürütmek; basın yansımalarını takip etmek ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak,
 • Gerekli durumlarda medya takip hizmeti alma süreçlerini yürütmek; izlenen haberleri arşivlemek, gerekli haberleri ekiple paylaşmak; doğrudan dernekle ilgili haberleri takip etmek ve arşivlemek,
 • KİHEP veri tabanıyla ilgili uygulamaları yürütümünde KİHEP ekibine destek olmak; gerekli güncellemelere destek vermek,
 • Derneğin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve buralarda paylaşılacak içeriği gerekiyorsa ilgili ekibin desteğiyle geliştirmek; sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarını izlemek ve ekiple düzenli olarak paylaşmak üzere raporlamak,
 • Derneğin yürüttüğü web sitelerindeki haberlerin yazımının ilgili ekiplerin yazmasının koordinasyonunu yapmak ve paylaşmak; web sitesinin sabit içeriğindeki güncellemeleri ilgili ekiple birlikte yapmak; alan adı ve hosting süreçlerini takip etmek; web sitesinin ziyaretçi sayısını izlemek ve ekiple düzenli olarak paylaşmak üzere raporlamak, İngilizce web sitesinin hazırlanması için ilgili desteği araştırmak,
 • Derneğin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin hazırlık ve duyurulma süreçlerinde ilgili ekibe destek vermek, bu etkinliklerin web sitesi için haberleştirilme  sürecinin koordinasyonunu yapmak ve sosyal medyada paylaşmak, varsa basındaki yansımaları takip etmek; dernek temsilcilerinin katıldığı, başka kurumlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri sosyal medya hesaplarından ve gerekiyorsa web sitesinden duyurmak; gerekli durumlarda dernek adına etkinliklere katılmak ve dernek adına sunum yapmak,
 • Derneğin arşivleme çalışmaları ve materyal sayılarının takibi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili danışmanlıkları Ofis Yöneticisi ile birlikte araştırmak (fotoğraf, kütüphane, yayınların kategorizasyonu vb.)
 • 4 ayda bir çıkarılacak e-bülten içeriğini ve tasarımının koordinasyonunu sağlamak, veri tabanı üzerinden gönderim listesini güncellemek ve gönderimi gerçekleştirmek; e-bültene ilişkin raporlamaları hazırlamak,
 • Gerekli durumlarda derneğin faaliyetlerine yönelik izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili ekibe teknoloji ve iletişim desteği sağlamak,
 • Gelen destek ve bilgi taleplerinin cevaplanması konusunda ofis ekibiyle birlikte çalışmak, bu taleplerin sayısı ve durumunu Ofis Yöneticisi ile birlikte takip etmek,
 • Kişisel Veriler Kanunu kapsamında dernek çalışmalarının ilgili mevzuatlara uygunluğunu sağlamak. 

Aranan Özellikler:

En az 3 yıllık profesyonel iş deneyimi

Kendini feminist olarak tanımlamak

Bir kadın hakları derneği veya vakfında gönüllü veya profesyonel olarak çalışmış olmak

Kadın hareketinde aktif olmak veya buna istekli olmak

Eğitim Seviyesi: Lisans Mezunu

Yabancı Dil: İyi Derecede İngilizce

Bilgisayar: MS Office Programları, WordPress yönetim paneli, Photoshop, Illustrator, Indesign vb. tasarım programı

Başvuru için İngilizce özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa İngilizce niyet mektubunuzu 15 Şubat 2020 tarihine kadar  [email protected]  adresine iletebilirsiniz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecek.