Skip to main content
Genel

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Sorumlusu Arıyoruz!

By Aralık 15, 2023No Comments

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulmuş bağımsız feminist bir kadın örgütüdür. KİH, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmaktadır.

İstanbul’daki ofisimizde tam zamanlı çalışabilecek Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Sorumlusu arıyoruz!

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. KİHEP’e ilişkin yeni içerik, yayın ve materyaller, eğitici eğitimleri ve KİHEP grupları ile ilgili strateji, faaliyet planı ve bütçe önerileri geliştirmek, dönemlik ve yıllık planlama ve raporlama süreçlerini KİHEP ekibi ile yürütmek,
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliğine (TCE) ilişkin yüz yüze veya çevrimiçi yeni içerik, içerik revizyonu, yayın ve materyaller, oryantasyon eğitimi ve seminer uygulaması ile ilgili strateji, faaliyet planı ve bütçe önerileri geliştirmek, dönemlik ve yıllık planlama ve raporlama süreçlerini KİHEP ekibi ile yürütmek,
 3. KİHEP ve TCE seminerleri için gereken fon ve bağış kaynakları için teklif ve bütçe önerileri hazırlanması ve fon kuruluşlarına sunulmasını KİHEP Koordinatörü ile beraber yürütmek,
 4. Strateji, faaliyet planı ve bütçeye uygun olarak dernek tarafından uygulanan tüm kadın güçlenme ve eğitim faaliyetlerinin saha çalışmalarını KİHEP ekibi ile organize etmek, gerekli raporlamaları yapmak, saha faaliyetlerinin verilerini (değerlendirme formları eğitici raporları vb) arşivlemek,
 5. Eğiticilerden gelen talep/ihtiyaçların karşılanması ve sorularının cevaplanmasını, eğiticilerin kapasitelerini geliştirmek/iyi hissetmelerine yardımcı olacak destekleyici faaliyetler planlamak,
 6. KİHEP Koordinatörü ile beraber KİHEP’in yerel kadın örgütlenmesine ve yerel yönetimlerle işbirliğine katkısını artıracak politikalar geliştirmek, saha çalışmalarını planlamak ve uygulamak,
 7. KİHEP ağında bulunan, eğiticiler, katılımcılar, kurumsal ortaklar, kadın örgütleri gibi kişi ve kurumlar ile kadın hareketi, diğer ilgili STK’lar ve benzer uluslararası grup ve kuruluşların iletişim, dayanışma, etkileşimlerini geliştirecek savunuculuk faaliyetlerine katkı sunmak,
 8. KİHEP ile ilgili tanıtım çalışmaları ve toplantılar düzenlemek, derneği temsilen röportaj ve programlara katılım sağlamak,
 9. KİHEP için geleneksel/ sosyal medya içerik üretimini iletişim ekibi ile birlikte yürütmek,
 10. Program faaliyetleri ile ilgili gerekli tüm mali evrakları hazırlamak ve mali işlere teslim etmek,

ARANAN ÖZELLİKLER

 • Sosyal Bilimler alanında lisans derecesi (yüksek lisans tercih nedenidir)
 • Çok iyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce bilgisi
 • Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Sahada eğitim programları ve grup çalışmaları organizasyonu konusunda beceri ve deneyim sahibi olmak
 • Kendini feminist olarak tanımlamak
 • En az 3 yıl iş tecrübesi
 • İyi düzeyde Microsoft Office ve online iletişim araçları bilgisi
 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • İstanbul’da ikamet etmek
 • Feminist harekette aktif olmak veya buna istekli olmak
 • Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı tamamlamış olmak tercih nedenidir.

Başvuru için İngilizce özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa İngilizce niyet mektubunuzu 5 Ocak 2024 tarihine kadar  [email protected]  adresine iletebilirsiniz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.