Skip to main content
Genel

Göğe Bakalım, Gökkuşağına Bakalım! LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır

By Şubat 5, 2021No Comments

Göğe Bakalım, Gökkuşağına Bakalım!

LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır

LGBTİ+ derneklerinin çağrısına katılıyoruz,. LGBTİ+’ların nefret söylemiyle hedef gösterildiği bir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinden ve demokrasiden bahsedilemez.

Barışçıl toplantı ve gösteri anayasal bir haktır.

Başta LGBTİ+ öğrenciler olmak üzere Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin, maruz kaldığı hedef gösterme kabul edilemez. Türkiye Anayasası’na göre herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. En temel anayasal haklarını kullanan öğrencilerin, görevi hak ve özgürlükleri tesis etmek ve korumak olan devlet kademeleri tarafından nefret söylemine, şiddete, keyfi ve hukuksuz gözaltı ve tutuklamalara maruz bırakılması, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve Anayasa’ya açıkça aykırıdır.

Kimseye cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık yapılamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlem ve söylemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Bu bir lütuf değil, Anayasa uyarınca devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu en asli sorumluluktur. Barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan öğrencilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri üzerinden nefret söylemi ile en üst kademeden hedef gösterilmesi; LGBTİ+’ların, LGBTİ+ öğrencilerin, LGBTİ+ öğrenci kulüplerinin ve derneklerin marjinalleştirilmesi ve suçla bağlantılandırılmaya çalışılması ayrımcılık ve suçtur. Bir hukuk devletinde kabul edilmesi mümkün olmayan açık ve ağır bir insan hakları ihlalidir.

Bir kez daha yineliyoruz, insan hakları bir bütündür ve LGBTİ+ hakları insan haklarıdır.

Demokrasinin olmazsa olmazı barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkına yapılan hukuksuz müdahale ve keyfi gözaltılara rağmen başta LGBTİ+lar olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’nde anayasal haklarını savunanların yanındayız. Nefrete inat, yaşasın hayat!

#AşağıBakmıyoruz

##LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır