Skip to main content
makaleler

Göç, Kadının Ekonomik Konumu, Hareket Özgürlüğü ve Aile İçi Güç Dinamikleri (1998, Türkçe)

By Mart 8, 2022No Comments

Göç, Kadının Ekonomik Konumu, Hareket Özgürlüğü ve Aile İçi Güç Dinamikleri (1998, Türkçe)

Kadının İnsan Hakları Derneği olarak “Türkiye’de Kadının Durumu” başlıklı eylem-araştırma çalışmamızın kapsamında ele aldığımız konulardan biri de kadının ekonomik konumu ve bunun göç ve aile içi güç dinamikleri ile olan ilişkisi. Bilindiği gibi Türkiye genelinde kadınların iş gücüne katılımı 1950’li yıllarda %70’lerdeyken, 1990’larda bu oran %30’lara kadar varan devamlı bir düşüş göstermiştir. İç göç – genelde köyden kente göç – bu düşüşün en önemli nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Bu görüşe göre kente göç etmeden önce köylerinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar, büyük şehirlere geldiklerinde buradaki iş piyasalarına katılmak yerine bir ‘evkadınlaşma’ sürecine girmektedirler. Araştırma, kadınların ücretli çalışmaya yönelik tutumları, çalışmama nedenleri, ev dışındaki hareket özgürlükleri, ailedeki karar-verme mekanizmalarına katılımları, kendilerinin ve ailelerinin demografik özellikleri ve göç profilleri hakkında veri toplayarak, ekonomik konumlarındaki bu değişim sürecini daha iyi anlayabilmeyi amaçlamaktadır.

İpek İlkkaracan
İstanbul, 1998