Skip to main content
Genel

Etki Değerlendirme Araştırması Tamamlandı

By Aralık 25, 2019No Comments

Derneğimizin yürüttüğü eğitim çalışmalarına ilişkin bağımsız bir gözle yapılan değerlendirme araştırmaları ve bunların sonuç raporları bizler için evvelden beri önemli oldu. Zira bu eğitim çalışmalarımızın, katılımcı kadınlar, kadınların aile ve çevrelerindeki insanlar, KİHEP eğiticilerimiz ve yerelde işbirliği yaptığımız ortaklarımız üzerindeki etkisini ölçmek, bu etkilere ilişkin bilimsel verileri elde etmek, bu veri ve sonuçlar ışığında yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçirmek açısından son derece yararlı ve gerekli. Daha önce 2003 ve 2011 yıllarında gerçekleştirildiğimiz bağımsız değerlendirme araştırmalarının üçüncüsünü, 2012-2018 döneminde KİHEP, KİHE ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerlerinin etkisini ölçmek amacıyla bağımsız bir şirket gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında eğitim çalışmalarımızın yararlanıcı grupları ile odak grup toplantıları, derinlemesine görüşmeler ve anket yoluyla görüşmeler yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre KİHEP’e 2012-2018 döneminde katılan kadınların %86’sı KİHEP’in yasal haklarını öğrenmeleri konusunda katkı sağladığını belirtirken, %85’i kişisel gelişim ve dönüşümlerine katkı sağladığını dile getirmişler. Katılımcılar arasında her 10 kadından 8’i KİHEP sayesinde birçok açıdan bireysel dönüşüm yaşadığını şu şekilde ifade ediyor: Özgüvenim arttı (%91); kendimi daha güçlü ve donanımlı hissediyorum (%88); kendimi daha iyi ifade ediyorum (%88); toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler konusunda farkındalığım arttı (%87); bu eşitsizliklerle mücadele etmeye başladım (%81); bedenimle daha barışığım (%85) ve kendi cinselliğim hakkında daha bilinçliyim (%84).

Ayrıca kadınlar KİHEP’in çocukları ve eşleriyle ilişkilerini iyileştirdiğini şu şekilde dile getiriyorlar: Çocuklarımı toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde yetiştirme konusundaki bilgi ve donanımım arttı (%86); çocuklarımla iletişimim iyileşti (%84); eşim/partnerimle iletişimim güçlendi (%71).

KİHEP’in kadına yönelik şiddetin tüm boyutlarıyla ilgili katılımcıları güçlendirdiğine ilişkin sonuçlar araştırma kapsamında özellikle incelenen bir boyut oldu. Buna göre kadınların %84’ü ev içi ve ev dışı kadına karşı şiddetle mücadele etme konusunda KİHEP’in olumlu katkı sağladığını; %67’si kadın derneklerine üye veya gönüllü olduklarını; %59’u gelir karşılığında çalışma hayatına geri döndüğünü veya çalışmaya başladığını; %62’si eğitim hayatına yeniden başladığını dile getirmişler.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.