Skip to main content
makaleler

1990′lar Türkiye′sinde Kadın ve Göç (1999, Türkçe)

By Mart 8, 2022No Comments

1990′lar Türkiye′sinde Kadın ve Göç (1999, Türkçe)

İç göç kadın-erkek ayrımında çok az tartışılmıştır. Türkiye’deki iç göç literatüründe, kadınların göçe ilişkin deneyimleri 1980’li yıllardan başlayarak daha çok 1990’lı yıllarda yapılan “kırdan-kente göç” araştırmalarında, “aile”, “işgücü” ya da “sağlık” kapsamında ele alınmış; zorunlu göç literatüründe ise cinsiyet farklılıklarına bugüne dek yer verilmemiştir. Bu yazı, 1990’lı yıllarda Türkiye’de göç eden kadınların deneyimlerine ışık tutmak amacını taşıyor. Yazıda ileri sürülen görüşlere dayanak teşkil eden veriler, Kadının İnsan Hakları Eylem-Araştırma Projesi ekibi tarafından 1996-97 yıllarında yürütülen “Türkiye’de Kadının Konumu” başlıklı geniş kapsamlı bir saha araştırmasında derlenmiştir. Araştırmanın örnekleme yöntemi; çok aşamalı, tabakalı, küme örneklemesidir ve gözlem birimini 15-64 yaşları arasındaki kadınlar oluşturmaktadır.

Pınar İlkkaracan, İpek İlkkaracan
Bilanço 98: 75 Yılda Köylerden Şehirlere, s. 305-324
Tarih Vakfı
İstanbul, 1999