Skip to main content

Küçük grup çalışmalarına dayalı katılımcı yöntemlere bağlı kalınarak geliştirilen KİHEP iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada, 25 katılımcı ile 12 gün süren bir KİHEP Grup Yönlendiriciliği Eğitimi yer alıyor. İkinci aşamada ise, bu eğitimi tamamlamış olan grup yönlendiricileri kendi yerel gruplarını oluşturuyorlar ve Kadının İnsan Hakları Derneği’nin (KİH) süpervizyonuyla 4 ay boyunca, 20-25 kadın katılımcıya haftada bir 3-4 saatlik eğitim veriyorlar.

Bu aşamalara izleme ve değerlendirme süreçleri de eklenebilir. KİHEP grupları KİH tarafından takip edilir ve grupların bilgileri düzenli olarak veritabanına aktarılır. Ayrıca, grup açan her yeni eğiticiye süpervizyon ziyareti düzenlenir. Bunun dışında; KİHEP eğiticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, KİHEP katılımcılarının oluşturduğu bağımsız yerel kadın örgütlenmeleri ve Kadının İnsan Hakları Derneği ekibi düzenli olarak değerlendirme, kapasite geliştirme ve koordinasyon toplantıları ile bir araya gelerek eğiticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaç saptamaları, çözüm önerileri, yeni gelişmeler, geleceğe yönelik stratejiler konusunda deneyim paylaşmaktadır. Program, bu yönüyle ulusal çapta bir yerel kadın dayanışma ağı olarak da varlığını sürdürmektedir.

kihepyontem

Katılımcılık bu eğitim programında çok önem taşıyan bir konudur. Kadınların grup çalışmalarında birbirleriyle paylaştıkları deneyimler, alıştırma ve tartışmalara katılarak kendilerini ifade etme olanağını bulmaları, diğer grup üyeleri ile etkileşim içinde deneyimlerini paylaşmaları, en az grup yönlendiricilerinin aktardığı bilgiler kadar eğitimin önemli bir parçasıdır.

KİHEP, eğitimini yarıda bırakmış ya da hiç okula gitmemiş olan kadınlardan yüksek eğitim almış kadınlara, ev içinde çalışan kadınlardan profesyonel iş hayatında çalışanlara bütün kadınları kapsayan bir programdır. Programın dili ve yöntemi, kadınların ortak sorunlarının farkına varabileceği ve ortak sorunları için ortak çözümler geliştirebileceği bir grup çalışması gerçekleştirmeye dönüktür. Program grup çalışmalarına katılan kadınların önerileri, geribildirimleri sayesinde her geçen gün daha da zenginleşip gelişmektedir.

Grup çalışmalarında, KİHEP grup yönlendiricileri için Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından hazırlanan El Kitabı’nın yanında, katılımcılara yönelik çeşitli görsel  ve yazılı eğitim materyalleri de kullanılmaktadır.