Skip to main content

Kadınların güçlü bireyler olarak, hem kişisel hem de toplumsal düzeyde kendi stratejilerini üretmeleri için gerekli donanımı sağlayan bir araç olarak tasarlanan KİHEP, kapsamlı içeriği ve izlediği feminist yöntem sayesinde, kadınların yaşadığı bilinçlenmeyi ve insan hakları konusunda edindikleri bilgiyi eyleme ve örgütlenmeye dönüştürebilmelerini sağlıyor. Haftada bir olmak üzere, toplam 16 grup çalışmasından oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) şu başlıkları içeriyor:

1. Tanışma, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın Tanıtımı ve İhtiyaç Saptaması

• Bu eğitim programından neler bekliyorum?

• Kadınlar olarak bir arada bir eğitim almak; uzun süreli bir grup çalışması yapmak bize neler kazandırır?

2. Kadının İnsan Hakları

• İnsan hakları nedir, “kadının insan hakları” derken neden bahsediyoruz?

• Türkiye’de ve dünyada kadınların nasıl hakları var?

3. Anayasal ve Medeni Haklar

• Haklarımızı korumak devletin görevi midir?

• Anayasamız kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği konusunda ne diyor?

• Medeni Kanun’da evlenme, evlilik birliğini yürütme, boşanma, çocuk velayeti, nafaka, miras gibi haklarımız nelerdir?

4. Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet

• Kadına karşı şiddet nedir? Dayak dışında şiddet türü var mıdır?

• Kadınlar evde, işyerinde, sokakta nasıl ve neden şiddete maruz kalır?

5. Şiddete Karşı Stratejiler

• Şiddeti ortadan kaldırmak mümkün mü?

• Tek yol mahkemeler mi? Diğer yollar neler olabilir?

• Bu yolları kullanarak şiddeti nasıl durdururuz?

6. Kadının Ekonomik Hakları (1. Bölüm)

• Ev işi, çocuk bakımı, yaşlı-hasta bakımı görev midir, iş midir? Ekonomiye, topluma katkıları nelerdir?

• Bu işleri kadın yapınca, neden karşılığı yoktur?

• Kadınlar evdeki bu işleri tek başlarına üstlenmeyi reddederlerse ne olur?

7. Kadının Ekonomik Hakları (2. Bölüm)

• Gelir karşılığı çalışmak istiyor muyum?

• Kadınların iş hayatında hakları neler? Yasalarımız ne diyor?

• Yaşadığım ilde kadınların iş hayatına katılmasını sağlayan devlet kuruluşları, sivil toplum örgütleri var mı?

8. İletişim (1. Bölüm)

• İletişim nedir? Konuşmak mı? Duymak mı? Dinlemek mi? Peki ya hepsi mi?

• Kendimi ifade edebiliyor muyum? Karşımdakileri anlıyor muyum?

9. İletişim (2. Bölüm)

• Karşımızdakiyle farklı düşünüyorsak, farklı şeyler istiyorsak, iletişim biter mi? Bitmezse nasıl devam eder?

• Yargılamadan, yargılanmadan, karşılıklı saygı temeline dayalı iletişim nasıl kurulur?

10. Toplumsal Cinsiyet Rollerine Duyarlı Çocuk Eğitimi ve Çocuk Hakları

• Çocuklarım kendi haklarını biliyor mu?

• Kız çocuğumun haklarıyla, erkek çocuğumun haklarını eşit olarak nasıl koruyabilirim?

• Bana çocuk olarak ayrımcılık yapılmış mı?

• Ben çocuklarıma karşı ayrımcılık yapıyor muyum?

11. Kadın ve Cinsellik (1. Bölüm)

• Cinsellik konusunda nasıl konuşabiliriz, nasıl bilgi edinebiliriz?

• Bedenimizi, cinsel organlarımızı tanıyor muyuz?

12. Kadın ve Cinsellik (2. Bölüm)

• Cinsellik fiziksel ya da ruhsal sağlığımızı nasıl etkiler?

• Kadınlar bedensel ve cinsel haklarına nasıl sahip çıkarlar?

13. Kadın ve Doğurganlık Hakları

• Çocuk doğurup doğurmayacağımıza; doğuracaksak ne zaman, kaç çocuk doğuracağımıza nasıl öz irademizle, kendimiz karar veririz?

• Hamilelik döneminde, doğum ve sonrasında ne gibi haklarımız var?

• Farklı doğum kontrol yöntemlerinin avantajları, riskleri ve yan etkileri nelerdir? Kendimize en uygun yöntemleri nasıl seçeriz?

14. Kadın ve Siyaset

• Bizimle ilgili kararları kim verir, kimler uygulamaya koyar? Biz kadınlar olarak bu sürecin ne kadar içindeyiz?

• Seçme ve seçilme haklarımızı etkin bir şekilde nasıl kullanabiliriz?

• Kadınlar için kararları alan, yasaları yapan, programları geliştiren ve uygulamaya koyanlar nasıl yine biz kadınlar olabiliriz?

15. Feminizm ve Kadın Hareketi

• Feminizm sadece birkaç kadının ileri sürdüğü bazı görüşler midir?

• Feminizmle ilgili önyargılar nelerdir? Gerçekler nelerdir?

• Dünyada ve Türkiye’de kadın hareketi kadının insan hakları için ne gibi mücadeleler vermiştir?

16. Kadın Örgütlenmesi

• İhtiyaçlarımız ve haklarımız için mücadele yolunda nasıl dayanışma kurarız? Nasıl örgütlenebiliriz?

• Dayanışmak ve örgütlenmek bize ve çevremize nasıl faydalar sağlar?