Skip to main content

Bir Toplumsal Dönüşüm Aracı Olarak KİHEP

Tarihçesi

Kadının İnsan Hakları Derneği’nin (KİH) 1993 -1996 yıllarında Ankara, İstanbul, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yürüttüğü “Türkiye’de kadının insan hakları” ve “aile içi şiddet” konulu saha araştırmaları iki gerçeği çok çarpıcı bir biçimde ortaya koydu: Kadınlar yasal haklarını bilmiyorlardı ve kullanmıyorlardı. Türkiye’de bağımsız yerel kadın örgütlenmelerinin sayısı son derece kısıtlıydı. Bu araştırmaların sonuçları ve saptanan ihtiyaçlar doğrultusunda, Kadının İnsan Hakları Derneği 1995 yılında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) geliştirdi>>>devamı

Amacı 

KİHEP gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, yazılı ve sözlü yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programı. Eğitimin ana hedeflerinden biri; katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, bu ayrımcılığa ve ihlallere karşı mücadelede bağımsız kadın örgütlenmesinin ve kadın hareketinin önemini vurgulamak. Bu haliyle KİHEP, hukuk, eğitim, toplumsal cinsiyet, kişisel gelişim ve politik eylem gibi farklı alanlarda bir kesişme noktası oluşturuyor.>>>devamı

Yöntemi

Küçük grup çalışmalarına dayalı katılımcı yöntemlere bağlı kalınarak geliştirilen KİHEP iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada, 25 katılımcı ile 12 gün süren bir KİHEP Grup Yönlendiriciliği Eğitimi yer alıyor. İkinci aşamada ise, bu eğitimi tamamlamış olan grup yönlendiricileri kendi yerel gruplarını oluşturuyorlar ve Kadının İnsan Hakları Derneği’nin (KİH) süpervizyonuyla 4 ay boyunca, 20-25 kadın katılımcıya haftada bir 3-4 saatlik eğitim veriyorlar.>>>devamı

 

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın Uygulandığı İller (Şubat 2014)

kihep uygulanan iller

 

Kapsamı

Kadınların güçlü bireyler olarak, hem kişisel hem de toplumsal düzeyde kendi stratejilerini üretmeleri için gerekli donanımı sağlayan bir araç olarak tasarlanan KİHEP, kapsamlı içeriği ve izlediği feminist yöntem sayesinde, kadınların yaşadığı bilinçlenmeyi ve insan hakları konusunda edindikleri bilgiyi eyleme ve örgütlenmeye dönüştürebilmelerini sağlıyor. Haftada bir olmak üzere, toplam 16 grup çalışmasından oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) şu başlıkları içeriyor:>>>devamı

Uygulandığı Yerler 

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

• Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

• Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

• Çanakkale Kadının El Emeğini Değerlendirme Derneği (EL-DER)

• Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM)

• Feminist Atölye (Kuzey Kıbrıs)

• İzmir Bayraklı Türk Kadınlar Birliği Şubesi

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi

• İzmir Kadın Dayanışma Derneği

• Marmaris Kadınlarla Dayanışma Derneği

• Van Kadın Derneği (VAKAD)