Skip to main content
makaleler

Doğu Anadolu′da Cinselliğin Kapsamı Üzerine Bir Çalışma (1998, İngilizce)

By Mart 8, 2022No Comments

Doğu Anadolu′da Cinselliğin Kapsamı Üzerine Bir Çalışma (1998, İngilizce)

Kadınlar arasında okuma yazma bilmeme oranının yüksek olduğu, ekonomik koşulların çok ağır olduğu, resmi yasaları çiğneyen geleneksel ve dini uygulamaların sık sık görüldüğü, kadının cinselliğini kontrol almaya yönelik kollektif mekanizmaların ve kültürel şiddet biçimlerinin pek çok kadının insan hakları ihlaline yol açtığı Doğu Anadolu’da, cinsel ilişkilerdeki güç dengesizliğinin kadının cinselliği üzerindeki etkisi çok açık bir biçimde görülmektedir. Bu makale Doğu Anadolu’da kadının cinselliğini şekillendiren eş seçimi, evlenme adetleri, çok eşlilik ve evlilik dışı ilişkilerin kadınlar için potansiyel sonuçları gibi etkenleri irdelemektedir.

Pınar İlkkaracan
Reproductive Health Matters Vol. 6, No. 12, Kasım 1998, p.66–75