CSBR

CSBR 2001 yılında bölgelerinde bir insan hakkı olarak cinsel ve bedensel hakları savunan ve bu konuda aktif olarak çalışan örgütler, aktivistler ve akademisyenler tarafından bir dayanışma ağı olarak kuruldu. Cinsel, bedensel ve doğurganlık haklarının herkes için temel insan hakkı olduğunu, ve herkesin, ayrımcılığa maruz kalmadan cinselliği, bedeni ve doğurganlığı üzerinde özgür bir şekilde karar verebileceğini savunan CSBR Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sivil toplum temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenlerin katılımıyla genişledi. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin kurucuları arasında olduğu CSBR’ın 15 ülkeden 32 üyesi bulunuyor. Türkiye’de, CSBR üyesi kuruluşların arasında KİH-YÇ’nin yanı sıra, Kaos GL ve Lambdaistanbul yer alıyor. CSBR, kuruluşundan bu yana cinsel ve bedensel haklar konusunda dayanışmaya yönelik birçok etkinlik, çalışma ve eğitim gerçekleştirdi. Müslüman toplumlarda çok da tartışmaya açık olmayan cinsel haklar konusunun gündeme getirilmesinde, aynı zamanda LGBTİ’lere yönelik tabuların yıkılmasında üye ülkelerde öncü rol oynadı.

www.csbronline.org

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu