Şiddete Son Platformu, 2011 yılında yeni şiddet yasasına yönelik çalışmalar sırasında, sürecin devam ettirilmesi, bilgi akışının kadın örgütlerine gecikmeden aktarılabilmesi, medyayla ilişkilerin kurulması ve yasayla ilgili sürecin daha iyi örgütlenmesi için kuruldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 236 kadın örgütünün oluşturduğu Platform, yasanın oluşturulma sürecinde son derece aktif rol oynadı.  Diğer pek çok kadın platformunun yanı sıra, Şiddete Son Platformu’nun ortaya koyduğu yoğun çabalar ve katkılar ile 8 Mart 2012 tarihinde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kabul edildi. Halen şiddet yasası üzerine yapılan birçok çalışma, tartışma ve bilgi akışı bu ağ üzerinden yürütülüyor.

Üye olmak için: siddetesonplatformu-subscribe@yahoogroups.com

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu