1994 yılında Kahire’de gerçekleşmiş olan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Planı, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, kamu kuruluşları ve sivil toplum için önemli bir referans olmuştur. Uluslararası bu anlaşmada nüfus, sürdürülebilir kalkınma ve kadınların güçlendirilmesi temelinde üreme hakları ve cinsel haklar, temel insan hakları kapsamında tanımlanmıştır.

Platformun ismindeki Kahire +20 ile atıfta bulunulduğu üzre, 2014 yılında BM’de tüm dünya hükümetlerinin katılacağı bir BM genel kurul toplantısıyla ICPD Eylem Planı’nın yirminci yıl değerlendirilmesi yapılacaktır. ICPD+20 olarak adlandırılan bu toplantıda, Kahire Eylem Planı’na dair 2014 sonrasına ilişkin kararlar alınacaktır. ICPD sürecine paralel olarak işleyen çok önemli başka bir BM süreci de 2015 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde tüm dünya ülkelerinin bir araya gelerek 2015 sonrasındaki yıllar için küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin içeriğini belirleyeceği “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Süreci”dir.

Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu, Türkiye'deki tüm bireylerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarının, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ve yaşam boyu korunacak şekilde tanınması ve bu hakların sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirilmesini sağlamak misyonu ile kurulmuştur.

www.kahire20.org

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu