Cinsel ve Doğurganlık Sağlığı ve Hakları, Nüfus ve Kalkınma Avrupa STK'ları (EuroNGOs) Avrupa bazlı sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu, kapsamlı ve ilerici cinsel ve doğurganlık sağlığı ve haklarının kalkınma işbirliklerinde ve evrensel politikalarda ele alınmasını ve sağlanmasını teşvik etmeyi amaçlayan bölgesel bir ağdır.
www.eurongos.org

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu