2019

  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye’nin 2.kez gözden geçirilmesi gerçekleşti. 8 sivil toplum kuruluşuyla birlikte  Türkiye 2. Ulusal Gözden Geçirme Sivil Toplum Alternatif Raporu yazıldı ve yayınlandı. SKH’lerle ilgili www.hedef5.org web sitesi yayına girdi.
  • Pekin Eylem Platformu’nun 25. Yılı kapsamında 60’ı aşkın bileşeni bulunan Türkiye Pekin+25 Kadın Platformu kuruldu. Platform, Pekin+25 sürecinde ulusal ve uluslararası savunuculuk çalışmalarında kullanılmak üzere linkten ulaşabileceğiniz Politika Tutum Belgesini hazırladı ve yaygınlaştırdı.
  • Medyaya “çocuk istismarcısına evlilik affı” başlığıyla yansıyan ve konunun yeniden meclis gündemine taşınacağını içeren haberler üzerine 165 kadın ve LGBTI+ örgütünden oluşan TCK 103 Kadın Platformu “Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz” başlıklı yayınladı. İlgili bildiriye buradan ulaşabilirsiniz.
  • 200’e yakın kadın ve LGBTİ+ örgütünden oluşan Nafaka Hakkı Kadın Platformu kadınların nafaka hakkına dokunulmaması için yürüttüğü kampanya ile yoksulluk nafakası ile ilgili Medeni Kanun’da yapılması planlanan yasa değişikliğinin ertelenmesini sağladı. Kampanya materyallerine buradan ulaşabilirsiniz. https://medium.com/@NafakaHikayesi
  • Türkiye’de insan haklarının durumunun değerlendirildiği Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İzlemesi (EPİ) yapıldı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk ve erken yaşta evlilikler gibi hak ihlalleri EPİ’nin tavsiyeleri arasında yer aldı. KIH-YÇ İnsan Hakları Ortak Ağı ile birlikte hazırlanan sivil toplum raporunun kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bölümlerini hazırladı. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.
  • Emine Bulut cinayetinin ardından sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi karşıtları tarafından sosyal medyada başlatılan kampanyaya karşı Nafaka Hakkı Kadın Platformu #İstanbulSözleşmesiYaşatır hashtagiyle sosyal medya kampanyası düzenledi.

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu