2018

  • Nisan ayında “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” gündeme geldi. Çocukların cinsel istismarına yönelik cezaların artırılmasını ve kimyasal kastrasyon gibi yöntemlerin kullanılmasını öneren tasarıya karşı 160’dan fazla kadın ve LGBTİ+ örgütü bir bildiri yayımladı ve sosyal medya kampanyası düzenledi. Meclis’in erken seçim gündemiyle tatile girmesinin ardından tasarıyla ilgili görüşmeler Ekim 2018’e ertelenmiş oldu. İlgili bildiriye buradan ulaşabilirsiniz.
  • Medeni Kanun’da boşanmada yoksulluğa düşecek tarafa bağlanması öngörülen yoksulluk nafakasının sınırlandırılacağı yönündeki  haberler ve söylemlerin artması ile birlikte Nafaka Teknik Çalışma Grubu oluşturuldu ve “Kadınların Nafaka Hakkına Dokunmayın” başlıklı bildiri hazırlandı. İlgili bildiriye buradan ulaşabilirsiniz.
  • GREVIO Komitesi tarafından Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi kapsamında ilk gözden geçirilmesi sonucunda GREVIO değerlendirme raporu yayımlandı. İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu tarafından imzalanmış olan Gölge Rapora 25 ayrı yerde atıfta bulunuldu. GREVIO değerlendirme raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • CEDAW Komitesinin Türkiye’nin 7. Periyodik İncelemesine istinaden yayınladığı Nihai Görüşlerde Türkiye’nin ara rapor vermesi gereken acil konularla ilgili CEDAW Yürütme Kurulu ara gölge rapor yayınladı. Ara rapora buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2019 Mayıs ayında GREVIO Komitesi’nin görev süresinin dolması sonucu yeni adaylar için başvuru süreci başladı. İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu o zamanki GREVIO başkanlığını sürdüren Feride Acar’ın adaylığını desteklediği yönünde 90 kadın örgütü imzalı mektubu KEFEK başta olmak üzere seçim sürecinden sorumlu kurum ve bakanlıklara gönderdi.

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu