2002

  • Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısından Türk Ceza Kanunu (TCK) Reformu Kampanyası yürütüldü. 2001 yılında gerçekleştirilen Türk Medeni Kanunu reformunun ardından KİH-YÇ, Kadın Bakış Açısından Türk Ceza Kanunu Reformu Çalışma Grubu’nu oluşturdu. Çalışma grubunda tüm ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, barolardan hukukçular ve akademisyenler yer aldı. 1 yıl boyunca yürürlükteki TCK’yı ve hazırlanan yeni tasarıyı inceleyen çalışma grubu, somut talepler geliştirdi. Bu incelemenin ardından eleştiri ve öneriler, yeni maddeler şeklinde formüle edilerek rapor haline getirildi. Bu rapor milletvekilleri, STK’lar ve medya ile paylaşıldı. 2003 yılının başında, toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen bir TCK reformu için geniş çaplı ulusal bir kampanya başlatıldı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 30 bağımsız kadın örgütünün katılımıyla oluşan TCK Kadın Platformu 2 yıl boyunca ulusal ve yerel düzeyde savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri gerçekleştirdi. Kampanya döneminde talepleri içeren bir kitapçık basıldı, çeşitli toplantı ve basın konferansları düzenlendi, milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirildi ve TCK Alt Komisyonu ile Adalet Komisyonu çalışmaları yakından takip edilerek bu komisyonlarla talepler paylaşıldı. Bu faaliyetlerin yanı sıra medya düzenli olarak gelişmelerle ilgili bilgilendirildi, TBMM’ye yönelik faks ve telefon kampanyaları ile farklı illerde geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi.

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu