İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu

Bağımsız kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden oluşan İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanmasını izlemeye ve raporlamaya yönelik oluşturulmuştur. 81 kadın ve LGBTI+ örgütünün üyesi olduğu platform 2017 yılında Türkiye’de İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasının GREVIO tarafından değerlendirmesi kapsamında bağımsız kadın örgütleri tarafından hazırlanan ve sunulan sivil toplum raporunun imzacısıdır.

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu