KEİG

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu

KEİG Platformu, kadın emeği ve istihdamı alanında çalışma yürüten kadın aktivist ve akademisyenler tarafından 2007 yılında kuruldu. Kadın emeği ve istihdamı konusunda kadın örgütlerinin ortak taleplerini dile getirmek çalışmalar yürüten platform emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik katılımı gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 16 ilden 32 kadın örgütünü bir araya getiriyor. Platform kadınların çalışma yaşamında güvenceli ve sürekli bir yer edinmesi, iyi çalışma koşulları ve yeterli gelir sağlayan işlere sahip olması için bu alandaki politikaları etkilemeyi ve yeni politikalar oluşturmayı hedefler. Bu politikaları oluştururken kadının ev içinde ücretsiz olarak yaptığı işlerin görünür kılınmasına ve ev içinde ve dışında cinsiyete dayalı iş bölümünün aşınmasına yönelik bakış açısını belirler. KEİG’in çalışmaları arasında toplantılar ve atölyeler düzenlemek, basın açıklamaları yayınlamak, araştırmalar yapmak, yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili kadın platformlarında çalışmalar yürütmek, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlara oluşturulan politika ve talepleri iletmek yer alıyor.

www.keig.org

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu