Euro NGO

(The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development – Cinsel Sağlık ve Doğurganlık Sağlığı ve Hakları, Nüfus ve Kalkınma için Avrupa STK’ları)

Cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı ve haklarının kalkınma işbirliği ve küresel politikalarda ele alınmasını teşvik eden en geniş Avrupa bazlı sivil toplum örgütleri platformu olan EuroNGOs 1996 yılında kuruldu. 23 ülkeden 35 cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı ve hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu EuroNGOs üyelerinin ve ortaklarının bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırıyor. Cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı ve hakları konusunda bilginin yaygınlaştırılmasını, kolektif öğrenmeyi ve stratejik düşünmeyi kolaylaştıran EuroNGOs aynı zamanda üyelerinin bireysel ya da kolektif olarak savunuculuk yapmasını teşvik ediyor.
www.eurongos.org

Comments are closed.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu